Stay updated by subscribing to our Blog 

Updated: Mar 12

Wanneer je een nieuwe magazijnoperatie gaat opzetten - wat door zijn eigenheid een vrij complex project is - zijn er grote voordelen te halen door het betrekken van ervaring. Vergelijkbaar met het bouwen van een nieuw huis waar het standaard is van ervaren aannemers & architecten te betrekken kan je dit best ook doen bij het opzetten van een nieuwe magazijnoperatie.


In deze post geven we dan ook 7 vuistregels &/of tips gebaseerd op onze ervaringen van deze "uitdaging" tot een succes te maken.1️⃣ Een "goede" analyse

☞ Alles begint met het uitvoeren van een goede analyse om de noden te bepalen. Gebaseerd hierop kunnen dan de nodige processen bepaald worden en of de huidige processen herbruikt kunnen worden. Het zonder analyse - "kopiëren" ... is de eerste vlotte stap naar veel problemen.

=> Advies is dan ook van zeker even stil te staan bij wat er juist nodig. Zoek hierbij het juiste niveau van analyse. Dit wil dus zeggen dat je met de juiste diepte een evaluatie maakt van; de huidige oplossingen, de toekomstige wijzigingen, enzovoort. Uiteindelijk alles dat helpt om deze evaluatie te maken dient samengebracht te worden.


2️⃣ Het Ontwerp

☞ Een groot belang dient gehecht te worden aan het "ontwerp"; dit is inclusief alles wat er nodig is; van processen, over middelen, enzovoort.


Als je al goede processen hebt die dan nog eens passen bij de toekomstige noden en uitdagingen van de nieuwe site dan ben je al op een snelle weg naar een goed ontwerpt. Zoniet benader dit dan zeker goed.


⚠Opmerking : het ontwerp van het gebouw - wat o.a. de beschikbare ruimte, wandelpaden, enzovoort drijft wordt veelal overgeslagen - overgelaten aan ontwerpers zonder achtergrond in de logistiek - maar eigenlijk dient dit deel te zijn van de reviews en analyse. Dit om zowel de interne als de externe (yard etc) operaties te optimaliseren. Bijvoorbeeld waar de toegang de zetten voor de bestuurders ... in vele gevallen zal alleen al het (ver)plaatsen van een een deur de "doorstroming" enorm verbeteren. Laat staan wat een doordacht ontwerp van het hele gebouw van impact kan hebben op operaties die veelal enorm geimpacteerd worden door de fysieke wereld.


Ander voorbeeld is het type van "trucks" die ontvangen dienen te worden. Legio zijn de voorbeelden waar niet alle soorten vrachtwagen niet correct ontvangen kunnen worden omdat dit gewoon niet bekeken werd.


💡 Weet dat "architecten" veelal geen ervaring hebben met de logistieke projecten; en het dus de moeite loont van hier overleg te plegen om typische foutieve keuzes te vermijden.


3️⃣ Validatie van het ontwerp

☞ Belangrijk is ook van het procesdesign te valideren met de gebruikers, leveranciers, EH&S/SHEQ, enzovoort. Je kan een fantastische oplossing hebben, maar als die niet aanvaard wordt dan kan dit zeer grote problemen geven.


💡 Dus zorg zeker ervoor van je oplossing te delen. Maak dit dan ook zo visueel als mogelijk. Ga door de flow met behulp van lay-outs, gebruik foto's en video's, enzovoort. Hoe meer je op voorhand eventuele problemen kan te pakken krijgen en verwerken in je oplossing hoe sterker de "oplossing" gaat worden.


4️⃣ Het juiste niveau van detail

-> Opmerkelijk is dat vele operaties bij het opzetten van een nieuw operatie zoals bijvoorbeeld een magazijn goed starten met het kijken naar de grote elementen zoals de rekken en het rollend materiaal, maar de kleinere elementen niet worden meegenomen en dit vaak zelfs al in de budget fase. Denk dan aan middelen om te kunnen processen....


-> Opmerkelijk is dat vele organisaties die een nieuw magazijn opzetten focussen op de grote elementen zoals Rekken en Rollend material, maar Medium elementen worden traditioneel vergeten. Denk hierbij aan "middelen ter ondersteuning van de processen", "instructies", "elementen van reversed logistics" (bijvoorbeeld vuilnisbakken of correcter tegenwoordig sorteer en recuperatie bakken)... allemaal essentiële zaken mbt de processen. Andere projecten dan weer gaan in de diepste details waarbij er gigantische shopping-lijsten worden gecreëerd ... en alle overzicht verloren wordt.


💡 Een gepaste aanpak is om eerst te starten met alle belangrijke noden & dan step per stap erdoor te gaan. Hier kan een brainstorm waar de "vloer" bij betrokken wordt van veel toegevoegde waarde zijn. Je zou dit het bepalen van de "volledige oplossing" kunnen noemen.


5️⃣ Go-live plan

Eenmaal de GO-live eraan komt dan dient er een go-live plan gebouwd te worden. Dit inclusief o.a. de on-boarding en training, maar ook de ramp-up strategieën. Met dit laatste element kunnen er veel problemen gemitigeerd worden en een grote impact op het eindresultaat kan bereikt worden.


💡 Zo zullen veel klanten veel meer overweg kunnen met de wetenschap dat er een geplande reductie in service zal zijn (wat ze op hun beurt weer kunnen mitigeren & communiceren) dan geconfronteerd worden met onverwachte zaken. Hou er ook rekening dat het om een ramp-up gaat..


6️⃣ Heb een Stabilisatie (& Exit) plan

☞ Eenmaal live; is het belangrijk van de operatie eerst en vooral te stabiliseren. Zorg ervoor dat je een tijdlijn hebt met daarin een planning mbt wanneer stabilisatie te bereiken. Tijdens deze periode kan je allerlei types support gebruiken; o.a. het binnenbrengen van ervaring van eerdere projecten, enzovoort

=> Essentieel is van niet te vroeg of te laat weg te gaan. De uitdaging is van de juist e balans te vinden tussen weggaan (als duif). Op dat moment dien je te valideren of de verwachting overeenkomt de realiteit. Denk in verband hiermee aan de volumes en types processen die nodig zijn.


💡 Als de realiteit niet matched met de verwachtingen dan kan het zijn dat er een nood is een correctie (van de parameters, de middelen, of zelfs de processen).


7️⃣ Breng ervaring binnen of bouw het op

☞ In het algemeen zal je zien dat - wanneer je een nieuwe operatie opzet - het is zoals het bouwen van een huis. Na de eerste ervaring weet je wat je anders zou doen de volgende keer.

=> Dus de laatste tip is om hier een fast-track te nemen door ofwel externe ervaring binnen te brengen ofwel jezelf de tijd te geven voor ervaring op te bouwen door stap per stap te gaan. 😊

⭐ Nu zou je (meer) voorbereid moeten zijn voor te starten met je project en mogelijke problemen te ontwijken!


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan.

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


13 views0 comments

Updated: Mar 12

In deze post gaan we in op het eerste jaar van DCwise. (°7-Feb-2020)


Met een duidelijk doel voor ogen hadden we de sprong naar het oprichten van een eigen adviesbureau gewaagd. We wilden op basis van onze expertise en vooral ook veel passie onze klanten helpen met al hun magazijngerelateerde vragen. Zeg maar een "one-stop-shop" voor hun logistieke uitdagingen; van plaatstekort over de mogelijkheden van technologie tot inefficiënte processen. We wisten dat het een avontuur ging worden, maar dat was dan ook een extra reden om ervoor te gaan.


😊Een mooie anekdote is dat er bij de oprichting iemand had verstaan dat de naam van het bedrijf "DCsmile" was. Wat toen nog een "grapje" was is ondertussen iets waar we eigenlijk altijd volmondig voor gaan; zeg maar een smile op het gezicht van onze klanten en partners toveren door hen te "ontzorgen".


Ondertussen zijn we een jaar verder... Het vervloekte "Corona" heeft ieders jaar gedomineerd, en we werden er zeker door uitgedaagd maar voelen ons uiteindelijk veel sterker en zeker optimistisch voor de toekomst. Groot waren de uitdagingen en stappen die we gezet hebben. Ondertussen hebben we niet alleen die praktische zaken zoals een website, een Blog, een netwerk van degelijke partners uitgebouwd, maar bovenal hebben we tevreden klanten!

Een grote aanrader is het VOKA traject "BRYO", bedoeld voor startende ondernemers vult het zeker een belangrijke rol. Bij uitbreiding verwijzen we naar alle contacten, kennissen en meer, die constructief ons ondersteund hebben. Veelal met een vraag, een idee, wat raad, wat informatie, een bemoedigend woord, en vooral veel interesse. Opvallend is hoe hard het concept van DCwise aanslaat. Dit bevestigd enorm ons geloof in ons "product"...


🙌Langs deze weg willen we dan ook niet alleen onze klanten bedanken, elke dag opnieuw slagen ze er nl. in om ons uit te dagen en te bevestigen dat DCwise een goede keuze is. Ook onze partners zowel professioneel als privé, verdienen een woord van dank. Als je je op de markt zet als flexibel, ja dan heeft dat impact en zeker al in deze tijden.


Wat we bovenal wilden was een team vormen dat kan inspelen op de vaak zeer complexe en diverse uitdagingen. Een bijzonder woord van dank gaat dan ook naar Luc Roesems onze eerste en vooral "best hire". Plots waren we al met 3, met veel extra humor en een pak ervaring erbij. Benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen...


Philippe, Jan & Luc


💡 Meer informatie kan je terugvinden op onze BLOG en DCwise.eu.


📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan.


#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie #transformaties

38 views0 comments

Updated: Mar 12

In een vorige post gingen we al in op het fenomeen van Robotic Process Automation (RPA). Zie "DCwise Insights NL - Een Introductie tot RPA aka "Macro's op Steroïden". In deze post exploreren we samen met robonext.eu verder deze ijsberg...


Eén van de grote vragen die je jezelf dient te stellen is of er geen grote opportuniteiten voor je operatie zitten in het "robotiseren" van je administratie?

De Basisvoorwaarden voor een proces om robotiseerbaar te zijn, zijn de volgende:

1️⃣ regelmatige processen of taken

2️⃣ die vaste regels volgen

3️⃣ waar ’diverse software applicaties bij betrokken zijn

dan ontstaan er mogelijkheden…


In wat volgt enkele van de situaties waar RPA een grote meerwaarde kan betekenen:

💡 Case 1

In vele magazijnen wordt er door een medewerker allerlei handmatige acties genomen om operationele zaken te optimaliseren.

Voorbeelden:

- het (her)combineren en/of splitten van picking-bundels

- het optimaal (advanced)releasen om werk tijdig beschikbaar te maken

- het sorteren van van putaways/pickinglijsten om een ideal pad te krijgen.

👌 RPA-oplossing

Alles wat je in regels kan steken, kan overgelaten worden aan RPA met als winst naast de vele manuren, een grotere consistentie en vooral een veel snellere respons. In se kan deze onmiddellijk zijn en volcontinu. Beeld je hierbij in dat iedereen elke keer de meest optimale bundel krijgt.


👉 Indien nodig kan als fall-back er altijd iemand bij geroepen worden voor onverwachte situaties of kan de optimalisatie pas ingaan na goedkeuring. Het proces hoeft niet steeds 100% automatiseerbaar te zijn om een goede RPA case te zijn. Interessant is dat dit snel een groeiproces kan worden. Waarbij je als het ware de robot langzaam maar zeker de regelmatige taken leert zodat de proceslead zich meer en meer kan focussen op andere zaken.


💡 Case 2

Vele magazijnsystemen missen flexibele communicatie-elementen zoals alerting, messaging, etc.

Voorbeelden:

- de nood van een mail te sturen als een bepaald type order passeert (

- een sms uit te sturen als er een picking dient te gebeuren in een speciale zone

- een telefoon te laten overgaan al er buiten de uren een high priority order binnenkomt

- verpakkingsinstructies te laten verschijnen op het scherm indien het om een bepaalde klant gaat

- een waarschuwing te laten verschijnen op een scherm als een bepaalde truck geladen wordt

Basisinzicht is dat WMS systemen origineel niet gebouwd waren voor communicatie.

👌 RPA-oplossing

In al de communicatienoden kan RPA dienen als een oplossing om tekortkomingen van magazijnsystemen en bij uitbreiding alle informatiesystemen en processen te gaan compenseren. Met RPA kan een "alertingsysteem" op maat gebouwd worden, dat zelfs configureerbaar is voor de gebruiker, zodat aanpassingen aan de regels mbt de alerting niet steeds aanpassingen aan de robotcode vereisen.


💡 Case 3

Vaak moet er om een overzicht te verkrijgen en uiteindelijk om beslissingen te kunnen nemen, informatie van vele verschillende bronnen manueel samengebracht.

👌 RPA-oplossing

Dit tijdrovende werk kan veelal overgelaten worden aan een robot met als additioneel voordeel dat de frequentie en de diepte van de informatievergaring nog opgetrokken kan worden.


💡 Case 4

Scanning en bij uitbreiding administratie van de fysieke activiteiten wordt vaak aanzien als een pijnpunt in vele operaties! Veelal slaat de pijn niet op de scanning, maar de bijkomende elementen zoals het zoeken naar de juiste barcode, het verder werken (typen, klikken, etc), de nood om op en af te stappen van de machine, enzovoort.

👌 RPA-oplossing

In al deze zaken kan RPA weer een uitweg bieden. In plaats van complexe interfaces en middleware op te zetten kan onder impuls van een barcodescan de robot bijvoorbeeld in gang gezet worden om data in diverse systemen te gaan ingeven. Denk hierbij aan laders die kunnen focussen op laden, packers wiens focus de kwaliteit wordt, enzovoort. Om maar te zwijgen van de opportuniteiten om fouten te vinden en signaleren.


Meer RPA case studies: www.robonext.eu/cases


💡 Meer interessante informatie kan je terugvinden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch" of info@robonext.eu


#magazijnen#magazijnoplossing#magazijnoptimalisatie


33 views0 comments

Keierberg 80, 1730 Asse - Brussels Area

  • White LinkedIn Icon