Stay updated by subscribing to our Blog 

Updated: Mar 12

Een typische uitdaging in een magazijn is het zonder plaats vallen... met mogelijke grid-locks en operationele impact ten gevolge.


In deze post geeft DCwise.eu praktische tips over hoe je dit kan aanpakken en waar naar oplossingen te zoeken om de opslagcapaciteit van je magazijn te verbeteren.1️⃣ Voorraadbeleid

Gestart wordt met een review van de goederen die nu al opgeslagen worden.


De vraag is of de juiste goederen, in de juiste kwantiteiten, en dit in de juiste condities worden opgeslagen. Dit van grondstoffen, over afgewerkte goederen, tot indirectematerialen (bijvoorbeeld verpakkingen). En zijn er ook ondersteunende zaken tot en met zelfs archieven opgeslagen? Eerste stap is dus alles wat maar ruimte inneemt in kaart te brengen en in vraag te stellen.


⭐"Best practice" hier is van te starten met een overzicht van wat welke hoeveelheid plaats (locaties of volume) inneemt en dan dit te linken aan de nood (veelal bewegingen). "Te eenvoudig" maar als het relatief weinig beweegt voor de stock die er staat waarom is het dan deel van het (hoofdopslag van het)magazijn?


💡 Ga hierbij verder dan de traditionele "voorraadoptimalisatie":

✔ Eerst en vooral doe zeker een regelmatige "vernietiging"; en duw daarmee verouderde materialen buiten. Op een gegeven moment is er een kantelpunt waarbij het kostenefficiënter is om over te gaan naar vernietiging. Je kan een "virtuele kostprijs" berekenen en dit als maatstaf gebruiken.

✔ Optimaliseer de opslag van indirecte materialen; kan er met minder voorraad &/of minder varianten gewerkt worden? Kan er bijvoorbeeld in "Kanban" met de leverancier gewerkt worden? Breng hierbij het beheer van de indirecte materialen (verpakkingsmaterialen, paletten, etc) op dezelfde niveau als de directe materialen. Goede leveranciers gaan hier steeds een geschikte partner voor zijn.

✔ Doe een review van de supporterende elementen en of ze echt "on site" dienen te zijn, met de huidige hoeveelheid, etc. Merk op dat sterkte van leveranciers naar ondersteuning alsmaar beter wordt wat betreft service en zij dit veelal kunnen overnemen op een manier daar ze de nood van velen kunnen spreiden.

✔ Ga naar digitalisatie in tracking en bijhouden van stalen, documenten, etc


⭐ Essentieel is van op regelmatige basis de opslagen goederen in vraag te stellen.


2️⃣ Proces & ondersteunende zones

Vervolgens kijken we naar de zone of de oppervlakte voorzien voor het verwerken ("verhandeling" of "processing"). Door je processen efficiënter te maken; kan er mogelijk minder plaats nodig zijn voor het verwerken en meer plaats beschikbaar komen voor opslag.


💡 Enkele ideeën:

✔ Veelal dient er om overweg te kunnen met piekvolumes een grote hoeveelheid ruimte voorzien te worden. Met een meer gebalanceerde (werk)last en dus lagere piekvolumes kan het dan ook zijn dat er minder additionele ruimte nodig is.

✔ Ander voorbeeld kan liggen in het optimaliseren van de middelen aanwezig in de zone &/of sneller te processen waardoor er minder buffer (of WIP, queue) is en dus ook minder plaats nodig is.

✔ Ook valideer je best of er niet betere bepaalde proces(stappen) gereduceerd worden (door outsourcing, externalisatie, schrappen, etc) vooral mbt zaken die er enkel zijn als support.


⭐ Essentieel is van op regelmatige basis de toegewezen ruimte in vraag te stellen.3️⃣ Opslagmethoden

Eenmaal het duidelijk is wat er opgeslagen dient te worden (zie 1️⃣) en wat de totale oppervlakte beschikbaar hiervoor is (wat dus overblijf na 2️⃣); dan is de volgende vraag hoe de ruimte zo efficient mogelijk wordt voor de nodige opslag.


Dus wat zijn de "opslagmethoden" die gebruikt worden? Gaat het om "vloerruimte" of "standaardoplossingen" zoals rekken of legborden? Hier draait het om de bereikte densiteit (volume opslag per oppervlakte) versus de kostprijs (procesimpact en investering voor de opslagmethode).


💡 Enkele ideeën:

✔ De grootste verbetering ligt typisch in "het naar boven kijken!" is er nog plaats boven de goederen dan kan dit een goed pad zijn om te onderzoeken. Zelfs al is het materiaal niet stapelbaar dan bestaan er vele oplossingen.

✔ Gelijkaardig aan het voorgaande; is er systematisch "lucht" boven de goederen binnen in hun locaties? Dan kan de herprofilering van de rekken een piste zijn.

✔ Een volgende optie gaat de diepte opzoeken mbt de goederen. Ofwel door het geheeld een meer natuurlijke stroom te maken (cfr flow- &/ drive-in racks, etc) op basis van de stromen of door materiaal dat constant minder dringend nodig is meer in de diepte te plaatsen.


⭐ Derde stap was dus de "opslagmethoden" te herbekijken.

In al deze evaluaties zijn ervaring "rekkenleveranciers" veelal goede partners om het potentieel voor verbetering naar densiteit toe te helpen beoordelen.4️⃣ "Slotting"

Laatste stap, maar zeker niet de minst belangrijke of minst impacterend is wat men "slotting" noemt. Hier bepaal je op een systematische manier waar elk product ("sku") best geplaatst wordt.


Door dit te optimaliseren kan je het gebruik van de beschikbare ruimte of de zogenaamde densiteit verhogen. Kijk hierbij goed naar wat er gebeurt als je met de parameters speelt. Door een klein beetje wijzigen van een parameter kan het al zijn dat een deel van de producten naar een verschillende opslagoplossing verwezen worden waardoor de algemene "gezondheid" van de opslag verbeterd.


💡 Enkele ideeën:

✔ Wat je best doet is van te starten van een overzicht van het huidige gebruik en de gebruikte "slottingparameters". Opslagoplossingen die nog plaats over hebben kunnen hierbij gebruikt (of misbruikt) worden om oplossingen die in plaatsnood zitten terug gezond te maken. Ofwel door het bewegen van voorraad door het aanpassen van de parameters (zoals voorheen aangegeven) of - wanneer de surplus en het tekort aan ruimte structureel is - dan kan er gekeken worden naar een structureel wijzigen van de opslagstructuren.

✔ Belangrijk is altijd wel van de procesimpact op de juiste manier in rekening te nemen. Merk op dat hier vaak te veel of te weinig wordt op gelet. Bijvoorbeeld goederen die niet regelmatig of zeer snel nodig zijn kunnen veelal wel opgeslagen worden in opslagmethoden die efficiënter zijn in plaatsgebruik, maar mogelijk ook minder efficient zijn qua processing.


⭐In essentie wordt de cirkel rond gemaakt en mbv de optimalisatie van de toewijzing de link gelegd tussen de opslagmethoden (zie ️⃣3️⃣) en de opgeslagen goederen (zie 1️⃣).


☞ In het algemeen zal je zien dat door het systematisch toepassen van deze tips het nuttig gebruik van de totale beschikbare ruimte of ook wel de densiteit verbeterd! 😊


Indien je er met deze "basisoplossingen" niet geraakt (het lukt niet om met een aanvaardbare kost de goederen op te slaan) dan is dat ineens een ondersteuning van de argumentatie voor meer drastisch acties zoals expansie, extern gaan, etc.

💡 Meer informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


👉 Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan.

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


13 views0 comments

Updated: Feb 24

Met een jarenlange ervaring in magazijn-processen, -opslagoplossingen en -informatiesystemen is DCwise.eu klaar om elke operatie te ondersteunen in zijn uitdagingen.


In deze post gaan we dieper in op het (regelmatig) reviewen van de lay-out van magazijnen.


1️⃣ De "Voordelen"

Eerst en vooral is er de vraag waarom je een lay-out review zou moeten uitvoeren?


✔ Een operatie is meestal deel van een levende omgeving (ie. veranderlijk doorheen de tijd). Gevolg is dat de lay-out mogelijks mee zal moeten veranderen om de wijzigende noden te ondersteunen.


Een typische review gaat de volgende zaken gaan uitlichten:

➕ Veiligheid => optimalisatie zodat mensen, middelen en goederen veiliger zijn

➕ Ruimte => zoals in beter gebruik maken van het beschikbare volume

➕ Processen => hoe beter gestructureerd de lay-out is; hoe beter de flow

➕Operationele controle => meer "flow" en overzicht wil ook zeggen een beter management


💡 Eén van de belangrijkste inzichten die je kan meenemen is dat een lay-out review is zoals het onderhoud van je wagen. Je kan dit doen wanneer je in de problemen komt "wanneer het dus niet meer werkt", maar beter is van dit regelmatig te doen zodat je eventuele problemen kan voorkomen... Dus voordat je "verwerkings-" of "opslag-" zones in de problemen komen kan je beter deze bijtijds onderhouden en "smeren" zodat de motor goed blijft draaien.2️⃣ De "Start"

Volgende vraag is van hoe hiermee te starten?


Er zijn verschillende manieren om hiermee te starten, maar laat ons er vanuit gaan dat we een bestaande lay-out hebben en we willen een (efficiënte regelmatige) review doen.


👉 Eén praktische manier om je warehouse lay-out te benaderen is door de link te leggen met het meer bekende "verkeer"; en meer specifiek de organisatie hiervan.


Hier kan je dan starten met volgende types vragen mbt de lay-out;

✔ Stroomt het? ie zijn de bewegingen vlot?

✔ Kan het verschillende volumehoeveelheden aan? Of is er frustratie gerelateerd aan regelmatige congestie of zelfs files bij bepaalde volumes? Of vice versa is de ruimte regelmatig volledig leeg?

✔ Is het veilig? Zijn er veel ongevallen &/of bijna ongevallen/voorvallen? Voelt het team zich veilig?

✔ Is de richting duidelijk? Kunnen nieuwe personen eenvoudig hun weg vinden?

Enzovoort...


Een negatief antwoord op één van deze vragen zal de richting waarin gezocht dient te worden naar verbetering gaan beïnvloeden. Gaat het meer over een veiligheidsissue dan weer een procesoptimalisatie ... de grootteorde van het probleem kan dan weer gelinkt worden aan de nood en diepte van de uit te voeren "review".3️⃣ De "Review" zelf

Eenmaal het duidelijk is wat de doelen en de noden zijn dan is het tijd voor de review :


👉 Een basismethode is van gebruik te maken van "value stream mapping"; hierbij worden alle relevante (hoofd) stromen in kaart gebracht incl. kwantificatie. Tijdens deze analyse wordt dan de relevante data toegevoegd; bijvoorbeeld het aantal trips en idealiter wordt dit op een grafische manier op de lay-out aangebracht (of eventueel op een vereenvoudigde versie van de lay-out).


De volgende vraag is van hoe dit te analyseren?

👉 Dit wordt gedaan door de volgende elementen te combineren;

- de beschikbare data en zijn visualisatie

- een goede kennis van de noden

- ervaring in magazijn en logistieke end-2-end processen

- expertise in het tekenen van lay-outs inclusief het binnenbrengen van magazijn "best-practices"


✔ Belangrijk gedurende de lay-out review is van de link te maken met de andere elementen zoals de processen, de resources, de mensen, de systemen, etc. Wat is de de capaciteit van de middelen, inclusief van bijvoorbeeld de gangen, etc. Alles dient in balans te zijn en ter ondersteuning van de algemene magazijnprestaties. Een start met kan zijn van te kijken naar middelen die op hoge of lage capaciteit werken.

✔ Een andere indicatie voor problemen zijn de zogenaamde "spaghetti-stromen"; dit wil zeggen teveel bewegingen heen en terug of zelfs door elkaar gaan. Dit kan een indicatie zijn dat er een grote kans is op efficiëntieverlies en/of veiligheidsproblemen.

✔ Afhankelijk van de nood en de situatie wordt de analyse gedaan in 2D, 3D of zelfs 4D (zie ook "Waarom er meer "3D-denken" nodig is in magazijnen" voor meer uitleg)


⭐ Doel van DCwise is te helpen met bouwen van gezonde magazijnoperaties. Nu zou al duidelijk moeten zijn dat één van de bepalende elementen hiervoor de lay-out is.


💡 Meer interessante informatie kan je vinden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie10 views0 comments

Updated: Mar 15

In een magazijnomgeving is er veelal een constante vraag naar verbetering. In deze post geeft DCwise.eu enkele vuistregels en ideeën om tot verbetering te komen.


In wat volgt delen we 6 concepten die praktisch doenbaar zijn en alzo gebruikt kunnen worden in het kader van verbeteringsacties.


1️⃣ ZICHTBAARHEID

👉 Maak alles zichtbaar!


Hoe meer zichtbaar hoe duidelijker voor iedereen; of het nu voor een operator of voor de procesmanager is... allen zullen voordeel halen en beter presteren. Deze "zichtbaarheid" linkt aan wat er nog gedaan moet worden, wat er al gedaan is, wat de huidige situatie is; ...

Bijvoorbeeld: er is een transportoplossing die vereist dat er in blauwe dozen wordt verscheept. Wanneer je gebruik maakt van het "KISSS" principe en een goede brainstorm dan kan je bijvoorbeeld komen tot het aanwijzen van een vaste deur/laadkade en aldaar een "blauwe doos" omhoog hangen of zelfs de deur blauw verven. Dit als zeer duidelijke boodschap dat er met blauwe dozen geladen moeten worden.


⭐Praktisch:

- Het volgende artikel gaat meer in de diepte wat betreft visualisatie en geeft meer praktische ideeën rond hoe met dit onderwerp ....

https://www.dcwise.eu/post/dcwise-insights-nl-laat-ons-meer-visueel-communiceren-4-tips-voor-magazijnen


2️⃣ METEN

👉 Zet de juist set van meting op!


Omdat een magazijnoperatie complex is "meten" essentieel. Denk niet dat het gezegde "meten is..." erbij gesleurd dient te worden om dit duidelijk te maken, maar zeker als de complexiteit van de operaties groot is dan wordt het opzetten van de "juiste" metingen cruciaal. Idealiter wordt er gewerkt met een "cockpit overzicht" op de operaties. Dit zou moeten toelaten van een in "één enkel zicht" een idee te krijgen van de situatie en het nemen van de juiste acties drijven.


⭐Praktisch:

- Een goede test voor de geselecteerde "metingen" is te valideren of ze aanleiding geven tot het nemen van (de goede) acties. Merk op dat data die niet omgezet wordt in informatie eigenlijk geen nut heeft. Eveneens als er nooit een actie komt van een meeting dan is verfijning op zijn plaats.

- Een grote uitdaging van het juiste aantal metingen te hebben. Te weinig meting zorgt ervoor dat je niet het volledige beeld hebt, maar teveel metingen zorgt dan weer voor verwarring. Een goede concept hier van te werken (en starten met) de metingen van het hoogste niveau; en de metingen van de lagere niveaus alleen te raadplegen indien de hogere niveaus hier aanleiding toe geven.

- Belangrijk is ook van de (nodige) acties niet alleen afhankelijk te maken van de metingen! Dus ga niet blind uit van je instrumenten. Veel zaken kunnen niet of niet juist gemeten worden en een meting is dan niet op zijn plaats. En zorg ook dat dit het "momentum" niet tegenhoud. Indien het duidelijk is dat er iets mis is dan moet de vrijheid er zijn van actie te nemen... want er is niets mis met een logische keuze die vanuit de buik wordt gemaakt!3️⃣ STRATEGIE

👉 Zorg dat je zeker een aanvalsplan hebt!


Je kan KPI's, overzichten, etc hebben. Maar op het einde van de dag heb je vooral een "wedstrijdplan" nodig. Dit op verschillende niveaus; het algemene niveau - zijnde het "operationeel model" -, het dagelijkse niveau vaak het "shift plan" genoemd -, enzovoort.


⭐Praktisch:

- Neem een White-board, excel file, etc en schfijf duidelijk neer wat het plan is -> 5 FTE's op orderfilling, 4 op laden, etc. Dit dient zo duidelijk als mogelijk te zij en te delen met alle betrokkenen. Dit omdat het op deze manier beschikbaar is voor "leren" en "verbeteren".

- Maar daar de realiteit vaak verschilt van de verwachtingen dien je ook je te kunnen aanpassen aan de situatie. Maak hiervoor verschillende scenario's voor het team en geef visies mee over hoe het best te reageren mbt uitdagingen. Bijvoorbeeld; wanneer men achter geraakt op het takenpakket; wie kan er dan ingeschoven worden, wat zijn dan de elementen met prioriteit, etc.

- Hoe eenvoudiger het originele "wedstrijdplan" uit een set van meting (en ervaring) gebouwd kan worden hoe eenvoudiger het gaat zijn van dit te gebruiken.4️⃣ COMMUNICATIE

👉 Belangrijk is van een passende communicatie strategie te hebben!


"Shift opstart" of "shift hand-over", "Gamba-wandelingen", etc alleen hebben hun betekenis. Zoek en vind de methode die het best past bij je organisatie en zorg ervoor deze investering in tijd te doen! Hoe complexer de organisatie hoe moeilijker de communicatie kan worden. Hoe kleiner de operatie hoe groter de kans dat men de communicatie geheel vergeet. Zoek de juiste gebalanceerde communicatiemethode die bij je operatie past en zorg ervoor dat de strategie past bij de uitdagingen.


⭐Praktisch:

- Creëer een (shift) rapport waar het plan & de reële prestaties incl problemen gecombineerd worden zodat het eigen team, de volgende shift, het management, de support, etc allen een duidelijk overzicht hebben. Dit zorgt ervoor dat alle betrokkenen & ge-impacteerden onmiddellijk op snelheid zijn met wat er gebeurt is en deze informatie kunnen meenemen in hun taken. Bijvoorbeeld de customer service kan meteen feed-back op waarom orders niet verscheept zijn of zelfs proactief de klant gaan waarschuwen en samen oplossingen zoeken.5️⃣ MACHTIGEN (komt van "empower")

👉 Zorg dat je zeker gebruik maakt van de kracht van je volledige team!


Je team beleeft uit eerste hand elke dag de processen; zij kunnen dan ook dienen als ontelbare extra ogen, zij kunnen ideeën geven, ...

Wanneer ze op de juiste manier betrokken worden dan kan dat uw operatie enorm gaan ondersteunen. Uitdaging hier is van de "initiatie" en "ontvangst" van hun input te verkrijgen en vervolgens de "uitvoering" op poten te zetten. En eenmaal het loopt is er natuurlijk de vraag van de motivatie op peil te houden.


⭐Praktisch:

- Focus vanaf de start op elementen die binnen de beslissingsbevoegdheid van het team liggen (eerste stap kan dan ook zijn van dit duidelijk aan te geven)

- Voorzie een (klein) budget want dat kan al wonderen doen... idealiter wanneer een dergelijk initiatief wordt opgestart dan wordt er een klein budget ter beschikking gesteld van de gebruikers.6️⃣ ZICH "OPEN" OPSTELLEN

👉 Leer van anderen!


Aangezien elke goed idee gebaseerd is op andere ideeën; kan het zeker geen kwaad van buiten de eigen organisatie te kijken.


Met dat magazijnoperaties in vele bedrijven voorkomt is er een grote hoeveelheid andere organisaties die met vergelijkbare uitdagingen te maken hebben. Stap zeker niet in de val dat je organisatie, product, etc zo verschillend is dat er geen reden is om buiten de eigen "bubbel" te kijken.


In de plaats hiervan stel je open op naar hoe anderen hun uitdagingen aanpakken,... je volgende idee kan wel eens geïnspireerd zijn op wat je buiten je eigen muren ziet of minimaal krijg je de validatie dat je aanpak een geschikte is.


⭐Praktisch:

- Plan bezoeken aan andere departementen/sites/bedrijven

- Ga naar "beurzen"

- Breng leveranciers binnen voor hun inzichten

enzovoort ...

Alles vrij kostenloos (of toch marginaal buiten de tijd die je er moet in steken ...)


☞ Je zal zien dat het toepassen van deze tips tot een meer gezond magazijn leidt!

Voel je vrij om een boodschap te laten met je eigen tips en ervaringen.

💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan.

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie

12 views0 comments

Keierberg 80, 1730 Asse - Brussels Area

  • White LinkedIn Icon