Stay updated by subscribing to our Blog 

Thank you for submitting!

Updated: Jun 23

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je je processen kan verbeteren➟

Bij een magazijnoperatie is er veelal door de complexiteit van operaties een zeer groot voordeel te halen uit het goed opzetten van de "meetmethodes".


In deze post geven we ideeën over hoe structuur in de ontwikkelingsuitdaging van de meting en opvolging te brengen.

1️⃣ Het "Aantal" metrics


Vooraleer te diep te gaan moeten we een belangrijk element zijnde "het aantal metingen" bekijken. Wanneer je een eenvoudige operatie hetzij een complexe operatie opvolgt dan zou je dit geflecteerd moeten zien in het aantal "metingen" die gebruikt worden.


Zeker binnen complexe omgevingen is het belangrijk van te beseffen dat een persoon maar een beperkte hoeveelheid informatie kan opnemen; en dat het niet gaat om de metingen of zogenaamde "metrics" maar het ultieme doel is van de juiste (re-)acties te verkrijgen.

Idealiter gaat het zicht op de metingen vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld het "dashboard" van je auto:

- Waar de meerderheid van je scherm een zicht is op de actuele processen (je voorruit;)

- Een beperkte set aan metingen is de basis en meest duidelijk (vergelijkbaar met de snelheid van je wagen...)

- Sommige metingen zijn kleiner en trekken alleen de aandacht als je overeen bepaalde grens gaat (bijvoorbeeld je benzine...)

- En sommige metingen trekken alleen aandacht wanneer er een probleem is (vergelijkbaar met de bandenspanning, etc.)


👉 Merk op dat de verwijzing naar "de vooruit" gezien kan worden als "op de vloer gaan" of een "live zicht hebben op de operaties". Beide methodes kunnen zeer moeilijk vervangen worden door metingen...


💡 Een efficiënte methode om het monitoren te organiseren is op het hoogte niveau een gelimiteerde set aan metingen te hebben (in tegentelling tot een spaceshuttle cockpit) en op lagere niveaus worden er meer gedetailleerde metingen geplaatst. Men start dan altijd op een bepaald niveau en indien nodig kan er naar de lagere niveaus gegaan worden om meer informatie te pakken te krijgen.


Vanaf nu verwijzen we naar de voorstelling van een set aan metingen als een "dashboard" of "cockpit".

2️⃣ De "Inhoud"


De volgende stap is het het opvullen van de dashboard met goede metingen.


Essentieel in het definiëren van wat er op het dashboard dient te komen is de procescontrole en de link naar (correctieve) acties.


Wat we suggereren is het volgen van deze stappen:

  1. Start met het "lijsten" van welke informatie er interessant kan zijn voor je operatie. Merk op dat we nog niet over data aan het spreken zijn!

  2. Geef meteen aan welke acties er gedreven worden door deze informatie.

  3. Elementen zonder actie dienen gereviewed te worden en ofwel verfijnd ofwel weggenomen te worden

  4. Nu pas wordt er onderzocht naar hoe deze informatie gegenereerd kan worden.

  5. In een volgende stap wordt de relevantie van de metingen aangegeven (zie ook ️⃣1️⃣) dit om te bepalen op welk niveau deze dienen weergegeven te worden.

  6. Na ontwikkeling van het dashboard dienen te metingen gevalideerd te worden naar kwaliteit en gebruik, en start het verbeteringsproces.

👉 Zelfs wanneer de informatie niet meteen beschikbaar is dan nog is het best om het element in het dashboard te laten (als een place-holder) zodanig dat het duidelijk is dat dit een onderdeel vormt bij het beslissingsproces en eigenlijk nodig is voor een volledig overzicht te verkrijgen.

👉 Durf ook manueel te starten mbt bepaalde metingen.3️⃣ De "Data"


Waarschijnlijk één van de moeilijkste zaken is de juiste data te pakken te krijgen en dit om te zetten in geschikte metrics of zelfs informatie. Dit o.a. omdat de data veelal niet gegenereerd ten behoeve van de analyse.


Ofwel is er teveel data, of het is niet beschikbaar in je "reporting tool", of de specifieke data is is totaal niet beschikbaar, of de data is "vervuild", of vol "oude data", "onduidelijke", enzovoort.

👉 Op dit vlak zijn de middelen (tools) die kunnen helpen hiermee de laatste tijd enorm toegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "MS Power BI". Deze tool laat toe van data van verschillende bronnen op een eenvoudige manier samen te brengen, uit tee zuiveren of op te kuisen, en ondersteund het duidelijk visualiseren in bijvoorbeeld dashboard of nodige "ad hoc analyse". Laat staan wat meer gespecialiseerde bedrijven op de markt gebracht hebben van tools. Maar evengoed kan "Excel", of een andere meer "basis" tool tot zelfs "whiteboards" (manueel ingevuld) functioneel al dienstdoen.

4️⃣ De "Visualisatie"


Sleutel naar succes is van de data om te zetten in een duidelijke visualisatie die door iedereen kan verstaan worden. I.v.m. hiermee is de post met betrekking tot visualisatie ook interessant. https://www.dcwise.eu/post/dcwise-insights-nl-laat-ons-meer-visueel-communiceren-4-tips-voor-magazijnen


Eén van de geschikte manieren om te visualiseren is - zoals eerder vermeld - de "auto dashboard" of ook "cockpit" aanpak. Hier wordt de metingen voorgestelde afhankelijk van het doel; ie. aansturen van de gepaste aandacht en gepaste actie.


Sommige voorbeelden - maak nu systematisch de link met "wanneer" en "hoeveel" aandacht er getrokken dient te worden en of er een actie aangestuurd dient te worden-

- 🔴🟠🟢 Gebruik van kleur

- 📈 evolutie: sommige elementen moeten bekeken worden in de tijd. Gaat het om "outliers" of een mogelijke voorspelling van de toekomst, ...


Additioneel; zorg ervoor van openlijke te communiceren over wat er aan het gebeuren is. Hier dient het "hometeam" te weten wat de score is


Eenmaal je een eerste concept kan je dit gebruiken om te valideren of het werkt. Volgende stap is om dan door een iteratief verbeteringsproces te gaan en het concept zo te laten volwassen worden.


⚠ Uiteindelijk is het de bedoeling dat de metrics het management van de operatie gaan faciliteren. Dus pas zeker op met de bekende valstrik van "over monitorring" en of "over analyse"!

👉 Merk ook op dat meer en meer systemen opgezet kunnen worden om "zelfs-sturende" te zijn. Dit inclusief het automatisch nemen van de juiste corrigerende acties. Denk hier bijvoorbeeld aan het wegsturen van mensen en middelen van zones waar al te veel actieve zijn, of het binnetrekken van extra mensen wanneer de de werklast hoog is. Hoe meer dit concept werkt hoe minder monitorring er natuurlijk nodig is daar dit een gedeelte overneemt.


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.

Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


6 views0 comments

Updated: Jun 23

In deze post neemt DCwise.eu u stapsgewijs mee door een aanpak om de opportuniteiten op het vlak van verbetering te reviewen.


Voor we ons op het probleem zelf concentreren is het belangrijk van een goed begrip te hebben van 4 elementen die bijdragen aan het gebruik van de beschikbare ruimte.

✔️ Voorraadprofiel – wat word er opgeslagen?


In deze stap wordt er in kaart gebracht wat er momenteel in gebruik is van plaats. We starten daarbij met te bepalen in welke categorieën goederen de opgeslagen zaken vallen. Gaat het om voorraad, of om indirecte goederen, enzovoort. Belangrijk is van te noteren wat het doel en impact is van goederen. De volgende stap is dan van diepere analyse te maken van de verschillende goederen door bijvoorbeeld rotatie-, en product profiel-reviews te maken om te analyseren hoeveel en zelfs of de goederen "überhaupt" opgeslagen dienen te worden.


✔️ Lay-out – wat is de opslag- en proces-lay-out?


Hier gaat het om optimaal plaatst toe te wijzen tussen processen, opslag en support.

Alle 3 dienen ze in balans te zijn met elkaar en met hun noden. Dit vooral wanner de beschikbare ruimte een probleem wordt. Praktisch gezien kan men dit doen door het maken van blok-lay-outs; waar men de gebruikte m² en m³ uitzet op een lay-out.


✔️ Opslagoplossing – welke methodes worden gebruikt om op te slaan?


Rek-, vloer-, en legbordopslag zijn van de meest gebruikte methodes. Elke methode heeft zijn eigen hoeveelheid m² in gebruik op een lay-out met een impact op de hoeveelheid m³ die het beschikbaar maakt voor opslag van voorraad. De verscheidene opslagmethodes gaan allen op een meer of minder efficiënte manier de verschillende types goederen opslaan. Hier brengt men de verschillende types oplossingen in kaart; incl. types locaties en aantallen, en al hun parameters (gewichtscapaciteit, toegestane dimensies, etc.). Eveneens kan men de


✔️ Slotting parameters – wat wordt waar best opgeslagen?

"Slotting" is het definiëren van de meest geschikte locatie voor je producten gebaseerde op hun dimensies, volumes, etc. Interessant hier is van de link te maken met hun voorraadprofiel. Vraag is dan welke goederen best in welke methode worden opgeslagen; hiermee wordt o.a. de opslagdensiteit aangestuurd.Nu dat we bekend zijn met de 4 bouwstenen kunnen we deze integreren in de analyse.

Volgens de DCwise aanpak wordt er dan door volgende stappen gegaan:

1️⃣ Facility Scan -


De operationele review van de "ASIS" operations naar opslag en processing. Dit is waar men vertrouwd raakt met de operatie, zijn noden, en een idee krijgt van wat er goed werkt en wat er niet goed werkt. Hier wordt de "uitdaging" duidelijk in kaart gebracht; bijvoorbeeld structureel systematisch zonder ruimte in opslagmethode A, maar oplossing B is ok.


2️⃣ Data Analyse -

Hier worden de 4 elementen voor de huidige oplossingen uitgewerkt tot op de juiste diepte. Belangrijk is om de juiste forecast en toekomstige veranderingen mee te nemen. Hier wordt gezocht naar de "juiste" diepte van analyse om de nodige inzichten te geven, zonder te ver te gaan en mogelijk veel tijd te verliezen.


3️⃣ Engineering van oplossing -


Gebaseerd op de Facility scan, en de kwantitatieve data analyse, gecombineerd met best-practices uit de industrie, een gezonde dosis "out of the box thinking"(creativiteit) wordt de "best passende oplossing" gedefinieerd.

💡 Hier wordt veelal gestart met de zone waar het meeste winst gemaakt kan worden als start van de scenario's die geëvalueerd dienen te worden? Bijvoorbeeld een bestaande opslagmethode bestaat uit het opslaan op de vloer van goederen 1 niveau hoog die eigenlijk in rekken geplaatste kunnen worden. Wanneer ruimte de "uitdaging" is dan is dan een eerste (deel van een) scenario zijn het plaatsen in rekken. Meerdere scenario's kunnen bekeken en vergeleken worden als men op zoek is naar een return on investment. Veelal worden andere factoren zoals risico, budget en change management opgenomen in de evaluatie van wat de beste oplossing is.


4️⃣ Implementatie -


Laatste stap is om een transformatieplan op te stellen en dit uit te voeren. In dit transformatieplan worden de verschillende nodige "wijzigingen" in de volgorde en op een tijdslijn geplaatst als een goed aanvalsplan naar de implementatie toe.

💡 Meer informatie kan gevonden worden op onze BLOG en op DCwise.eu.

Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Treed vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan. #warehousing #warehousesolutions #warehouseoptimization
16 views0 comments

Updated: Jun 23

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je je oplossingen kan verbeteren ➟

Wanneer je een logistieke operatie runt vinden er veelal veel fysieke verplaatsingen van goederen plaats wat een grote vraag naar tijd en middelen inhoud. In deze post halen we het grote voordeel aan dat behaald kan worden met het gebruik van roller- en glijbanen.

1️⃣ De "Noodzaak"


Er is iets zeer bijzonder aan de hand met roller- en glijbanen. Alhoewel iedereen als kind een glijbaan wou hebben en het "zien" van een glijbaan deed je al glimlachen; toch is het veelal zo dat eenmaal we in een logistieke omgeving staan er niets meer overblijft van dat enthousiasme.


⭐ Punt dat we hier willen maken is dat we mogelijk een groot potentieel voor verbetering vergeten!


Vandaag de dag wordt er enorm vee gesproken over automatisatie door "mechanisatie" en dit vooral mbt de nieuwere vormen zoals AMRs, Drones, Robots, en zoveel meer. Maar er zijn weinig zo een eenvoudige manieren om stappen te automatiseren dan door het gebruik van roller- of glijbanen. Dit omdat ze goederen zonder veel moeite van punt A naar punt B brengen.


👉 In deze post suggereren we een review te doen met als doel het potentieel van deze types middelen te bekijken en te valideren.


Opmerking: vanaf nu verwijzen we naar "rollerbanen", maar dit kunnen evengoed glijbanen, of andere eenvoudige middelen zijn die de bewegingen faciliteren.


2️⃣ De "Review"


Vraag is nu van hoe deze "review" te benaderen?

Je kan starten met te kijken naar de "herhalende bewegingen" in de operaties zoals:

- lossen/laden op de kades

- verhuizen van dozen over (korte) afstanden in ontvangst/sorteer/verpakkings- cellen

- het gooien van afval in containers

- het terugbrengen van lege bakken/paletten etc naar de werkstations

- het verhuizen van goederen op en neer tussen niveaus

Enzovoort


✔ belangrijk is van eerst te valideren of het materiaal geschiktis of geschikte gemaakt kan worden voor rollerbanen. Dit desnoods door het gebruik van bijvoorbeeld sleeves, bakken, etc. Wat is de complexiteit van de goederen? Gaat het hier om standaard zaken of om figuurlijke "bulldozers"? De eerste optie laat toe van verder dit pad te onderzoeken, terwijl het 2e pad een uitdaging zal zijn.


✔ Tweede element om te valideren is het bijhorende volume van de "flow". Wat is het aantal bewegingen of de frequentie waarbij men van een bepaald punt naar een ander punt gaat? Hierbij breng je in kaart hoeveel van A naar B, van A naar C, etc. Hoe hoger het volume hoe interessanter een rollerbaan wordt. Wat je best ook doet is van de data visueel voor te stellen. Dit geeft aan of er veel overlap is... merk ook op dat afhankelijk van het type middel dat wordt gebruik de "flow" in 2 richtingen kan zijn. Dus zorg zeker dat je overzicht volledig is.


⚠ Waar het vaak misloopt in de analyse is dat er geëist wordt dat "al" het volume over de nieuwe oplossing dient te bewegen. Dit inclusief zaken met exceptionele afmetingen, piekvolumes, breekbare goederen, etc... wat de eisen voor de opstelling hard onder druk zal zetten incl. het veelal gaan uitsluiten van betaalbare standaardoplossingen. Veelal wordt dan ook op basis van dit element het hele idee afgevoerd alhoewel de meerderheid van het volume wel geschikt kan zijn!


⭐Vraag is dus of we niet dat gedeelte van het volume dat wel geschikt is kunnen laten gebruik maken van de verbetering en de gerelateerde voordelen. Praktisch moet er dan gewoon een oplossing zijn (bijvoorbeeld plaats gelaten) voor de minder standaard scenario's.


Voorbeelden:

- Installeer op een gelimiteerde aantal rollerbanen om mee samen te werken tijdens het lossen/laden. Zaken buiten proportie of zogenaamde "oversized" kunnen dan op andere dokken gezet worden en je kan hiermee al rekening houden bij het dokken van de vrachtwagens.

- Gebruik een glijbaan om alleen de "kleine dozen" en het afval naar beneden te sturen; respectievelijk naar het "verpakkingsstation" of een grotere afvalcontainer. De andere zaken volgen verder het huidige proces.


✔ Een ander element is de kost en de ROI (Return On Investment of terugverdienen).

Weet dat zeker de eenvoudige versies van glijbanen ("gravity conveyors" bijvoorbeeld) niet zo duur zijn. Als het concept enigszins hierdoor al kan ondersteund worden dan kunnen complexere verbeteringen onderzocht worden.

Ook zijn de basisversies zoals een "gravity conveyor" is al goed idee om bekend en vooral vertrouwd te raken en finaal tot aanvaarding van het concept te komen.


Merk op dat deze elementen een goede stap zijn in de richting van mechanisatie (AMR etc) want deze elementen kunnen de workload bufferen in afwachting van pick-up. Vandaar dat je ook veel conveyors etc. ziet in automatisatie omgevingen.


✔ De laatste maar niet de minste stap is de aanvaarding.

Met elk nieuw idee is er weerstand, meningen, en zeker onzekerheid of zelfs "schrik" die naar bovenkomt...


⭐ Een goede manier om hier mee om te gaan (wat in "c" kan uitgebreid worden naar het introduceren van allerlei nieuwe ideeën) is het installeren van een testopstelling of een basissetup. ie dus bijvoorbeeld al 1 versie neerzetten wetende dat als het goed is je dit gaat dupliceren... idee is dan van deze "test" te gaan gebruiken, misbruiken, enzovoort om te zien hoe goed het werkt en hoe goed het past binnen je operaties.

Bijvoorbeeld: door het installeren van 1 drop met slechts 3 palletplaatsen kan je er al bekend mee raken en zelfs eventuele problemen oplossen voor de finale installatie!


👉 De meeste "leveranciers" gaan ook meegaan in dit verhaal omdat het voor hun ook de klantentevredenheid verhoogd!


3️⃣ De moderne varianten


Het is zeer belangrijk van te weten dat de magazijn-technologieën incl. de glijbanen, rollerbanen etc constant aan het evolueren zijn...

⭐ Moderne rollerbanen zijn veel flexibeler in natuur geworden dan hun oudere voorlopers.


Bijvoorbeeld zijn er nu (gemotoriseerde geautomatiseerde) rollerbanen die:

- eenvoudig verplaatst kunnen worden (omdat ze nu op wielen staan)

- eenvoudig op te zetten zijn (bijvoorbeeld om de voeding via één enkele connectie komt die alle onderdelen gaat bevoorraden; en/of omdat het opzetten "plug and play" is)

- eenvoudig aan te passen zijn omdat ze uit "lego" achtige onderdelen bestaan die gecombineerd worden naar nood


👉 Het is eenvoudig om in te zien dat deze rollerbanen in een flexibele manier er zijn om de over de tijd veranderende noden van operaties te ondersteunen. Dit alles gaat ervoor zorgen dat het eenvoudiger wordt om dit terug te gaan verdienen.

Dit gaat dan ook onmiddellijk een impact hebben op de volumes van de flow (Van ... naar verhaal). Terwijl in het verleden de installatie vast was en moeilijk aanpasbaar kan er nu per project, job, etc de opstelling aangepast worden. Zeker in het co-packing (VAS, VAL) gebeuren zien we hier actief gebruik van al.


☞ Nu zou je sterker moeten zijn en hopelijk zien we hierdoor meer lachende gezichten en ook glijbanen in de magazijnoperaties 😊

💡 Meer interessante informatie vindt je op onze BLOG en op DCwise.eu.


Klaar om de transformatie van je magazijnoperaties te starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


5 views0 comments