Stay updated by subscribing to our Blog 

Updated: Feb 15

Met vele jaren ervaring in proces-, opslag- en systems engineering zijn we er om elke magazijnoperatie te ondersteunen en de huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken. In deze post belichten we de review van je opslagcapaciteit.


Veel van de projecten van DCwise.eu hebben te maken met de "nood aan plaats". Wanneer we onze uitgebreide ervaring binnenbrengen dan komen we tot een bewezen impact op de beschikbare ruimte en op het "klaarmaken voor de toekomst" van de opslag.


⭐ Het doel van DCwise is dan ook te helpen met het uitbouwen van een gezonde magazijnoperatie.


Om tot een gezonde oplossing te komen gaan we door volgende stapsgewijze aanpak: 1️⃣ Facility Scan

Wat is de "huidige" situatie? Dit houdt o.a. een Operationele review van de opslag- en proces-oplossingen in, vertrouwd raken met het bedrijfsnoden en detecteren van potentiele verbeteringen. 2️⃣ Data Analyse

Tweede stap is de Data analyse om de nodige opslagcapaciteit voor de toekomst te bepalen aka het "klaarmaken voor de toekomst". 3️⃣ Oplossings-Engineering

De derde stap is dan gebaseerd op de kwantitatieve analyse, de bedrijfsnoden, en "best-practices" uit de industrie van een "best-fit" oplossing te bepalen. 4️⃣ Implementatie

De laatste stap is het creëren van een "Transformatieplan" en dit vervolgens in beweging zetten of zelfs volledige uitvoeren.


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze blog en op DCwise.eu


Of het nu om een specifiek project gaat of er wordt gestart van de quick-scan, in beide gevallen helpen we met het genereren van een plan en gidsen we je door de magazijntransformatie.


Klaar om de transformatie van je magazijnoperaties te starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie #transformaties


10 views0 comments

Updated: Feb 16

DCwise.eu deelt in deze post ideeën om je processen te verbeteren ➟


💡 Wanneer we communiceren dan kan er veel meer "begrip" bereikt worden wanneer er gebruik gemaakt wordt van visualisatie!


Idealiter wordt dit dan nog eens gecombineerd met de ervaringen uit de dagelijkse wereld; omdat deze minder uitleg vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "verkeersinstructies". Idee is nu om deze 2 zaken te gaan gebruiken als middel om je communicatie te verbeteren; incl. tot het gaan "geleiden" en "sturen" van je operatie.


De "Tips"

1️⃣ (Her-)Gebruik van visuele elementen uit het verkeer

▶ Markeer de grenzen van verschillende zones met lijnen, plaats borden waarvoor de zones worden gebruikt, voeg limieten toe. Bijvoorbeeld een limiet van max 20 paletten te plaatsen kan je eenvoudig aangeven door het ronde rode bord met daarin in het witte vlak het getal 20 in het zwart. Zo kan je ook bijvoorbeeld zones aanduiden waar geen voetgangers mogen komen om veiligheidsredenen. Breng evenzo pijlen, markeringen, lichten enzovoort aan. All deze zaken gaan de "stroom" ondersteunen naar o.a. veiligheid en efficiëntie.

2️⃣ Maak gebruik van (digitale)borden om boodschappen door te geven

▶ Voorzie grote schermen op de nodige plaatsen. Denk hierbij aan de meest geschikte locaties waar bijvoorbeeld de opstart of de coördinatie plaatsvinden. Dit kunnen bijvoorbeeld flat-screens zijn gekoppeld aan PC/laptop. Dit ter ondersteuning van het vloeien van informatie naar het team, maar ook zeker ter ondersteuning van de informatie uitwisseling tussen de teamleden.


3️⃣ Gebruik Plannen

▶ We leven in een 3D wereld waar snel een miscommunicatie kan ontstaan over wat op welke plaatst gelegen is, wat de afstand ernaar is, etc. Dus gebruik zoveel als mogelijk beschikbare layouts en dit in alle mogelijke zones waar “discussie” kunnen ontstaan.


4️⃣ Communiceer met Beelden

▶ Zorg dat je in al je communicatie - of het nu over systeem-, veiligheids-, procesproblemen, of over ideeën, etc gaat - vanaf het ogenblik dat je communiceert probeer dan gebruik te maken van de moderne technologieën (zoals foto's, print-screens, video-captures, etc) om de volledigheid van je boodschap te versterken.


In het algemeen; wanneer je meer "Visueel" gaat communiceren dan zal je zien dat de kwaliteit & snelheid van begrip en vervolgens verbetering omhoog gaat gaan.😊

⭐Merk op dat de ROI van de visualisering aan te duiden valt. Zoals bijvoorbeeld bij het nemen van een print-screen in het geval van een systeemprobleem. In dit geval is het rendement er snel doordat je extra informatie en geloofwaardigheid toevoegt aan de communicatie en het proces gaat erdoor vloeiender verlopen.


⭐⭐ We moeten zeker benadrukken dat deze meer visuele communicatie niet alleen de dagelijkse gebruikers ten goede gaat komen, maar ook voor trainees, klanten, leveranciers, etc ondersteuning gaat bieden. Denk maar aan een "contractor" die werken moet uitvoeren wat veiliger en sneller kan gebeuren dankzij de duidelijkheid van de afspraken.

💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie

7 views0 comments

Updated: a day ago

Met een jarenlange ervaring in de engineering van magazijnprocessen, van magazijnopslag en van magazijnsystemen kan DCwise alle gerelateerde uitdagingen ondersteunen. In deze post belichten we de "benchmarking" en/of "tendering" van de logistieke services die mogelijk outsourced zijn naar een 3PL (Third Party Logistics providers).Een basisvraag is of de operationele uitvoering en kosten in lijn zijn met de industrie of je concurrenten, onafhankelijk of deze diensten uitgevoerd worden door een logistieke serve provider of door je eigen operatie. Vooral als een deel of de volledige operatie outsourced is (of kan worden) dan stelt zich de vraag of dit tegen een competitieve kost gebeurt voor de waargenomen kwaliteit.


Regelmatig benchmarken of zelfs tenderen mag dan misschien niet zo gewoon zijn in de magazijnwereld dan voor bijvoorbeeld transport, maar de voordelen of beter nog impact aan de streep kunnen niet genoeg benadrukt worden! Onze klanten zijn al in staat geweest van verbeteringen van twee-digit percentages te verkrijgen in zowel service als kost.


Met al de complexiteit van een logistieke operatie; zeker vandaag de dag met de constant veranderende omgeving (incl noden, technologie, enzovoort welke snel aan het veranderen zijn) zijn grote impacten op kost en kwaliteit zijn potentieel beschikbaar.


👉 Daarom is het algemene advies van regelmatig een benchmark (of zelfs tender) te doen om te valideren of de huidige oplossing nog altijd de beste is.


Essentieel in dit proces is om "appelen met appelen" te vergelijken of een manier te vinden om de "appelen met appelsienen" te kunnen vergelijken. Op zich klinkt dit wel eenvoudiger dan het is.


👉 DCwise raad ook zeer sterk aan van - zeker in deze tijden - niet alleen exclusief naar de commerciële kant van de aanbiedingen te kijken bij het vergelijken van de aanbieders. De evaluatie is best ook gebaseerd op (meer subjectieve elementen zoals) toekomstig potentieel, flexibiliteit/aanpasbaarheid aan veranderende noden en omstandigheden, enzovoort.


⭐Aangezien vele bedrijven niet zo bekend zijn met het bechmarking- of tenderingproces is DCwise beschikbaar om je organisatie bij te staan iom de markt te activeren in je voordeel!

Gebaseerd op onze logistieke ervaring zijn we in staat om duidelijk:

- De bedrijfsnoden in kaart te brengen

- De communicatie naar de verschillende partijen uit te voren om alternatieve oplossingen/voorstellen te genereren

- De analyse en vergelijking van de verschillende oplossingen op basis van verschillende dimensies(prijs, kwaliteit, etc) uit te voeren

- Assisteren in het drijven naar een beslissing incl verkrijgen van de verbeteringsslag

- Assisteren in negotiatie, contracteren en transitie


💡 Meer interessante informatie is te vinden op onze Blog.


👉Voor meer informatie zie www.dcwise.eu

of contacteer ons rechtstreeks: jan.baert@dcwise.eu


#logistics #warehouse #warehouseoperations #storage #transform


15 views0 comments

Keierberg 80, 1730 Asse - Brussels Area

  • White LinkedIn Icon