top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je je oplossingen kan verbeteren➟

In het uitvoeren van een logistieke operatie - in natuur vaak een zeer complexe omgeving - is er een groot voordeel te halen uit "on-site collaboration" of ook wel "de nauwe samenwerking on site met partners".


Magazijnbeheer is niet verschillend van andere operaties in dat een grote hoeveelheid factoren een rol spelen naar het behalen van succes toe. In deze post geven we ideeën over hoe je via "on-site collaboratie" je algemene operaties kan verbeteren.

💡 Maar wat wordt er bedoeld met “on site collaboratie”?


In essentie kan je zeggen dat dit slaat op het wijzigen van de aanpak of ook wel de spelstijl... In plaats van te vertrouwen op alles zelf te doen ga je gebruik maken van de sterktes van anderen om tot een hoog performant resultaat te komen. Het is het outsourcing van taken, maar dan op een organische en lange termijn manier.


Belangrijk van mee te nemen is dat het je rol gaat wijzigen; i.p.v. het overzien en managen van de eigen operatie wordt het het opvolgen van de prestaties van je "partners" en hoe zij hun processen managen en optimaliseren. Inclusief hoe zij jou, de andere interne klanten en de andere partners gelukkig maken.


Deze laatste referentie is cruciaal; de relatie dient er één te zijn van eigendom en aanpasbaarheid! En niet bijvoorbeeld één van puur kost- of imagomanagement.

💡 En waarom stellen we voor van dit te op te zetten in bepaalde gevallen?

Als het niet je huidige competentie is, of je hebt niet de bandbreedte beschikbaar (in tijd of budget) dan kan het misschien beter zijn van iemand anders die te laten uitvoeren.


Een andere partij/partner die gewend is een bepaalde taak laten uit te voeren kan nl. je vrij maken naar het gebruik en toepassen van je eigen middelen/competenties; om hierdoor uiteindelijk een grotere return te krijgen op de geïnvesteerde energie. Stel je voor dat je je niet moet bezighouden met (rand)elementen omdat je met zekerheid weet dat ze onder controle zijn...

Merk op dat dit zogenaamde "on-site samenwerken" zich evengoed deels buiten de eigen site kan bevinden; waar de operator alleen maar de middelen op basis van nood brengt, etc. Dit laatste bijvoorbeeld in het geval van opslag van indirecte materialen waarbij de bulk off-site wordt opgeslagen.

💡 Naar welke klassieke en minder klassieke voorbeelden dien je te kijken in je operatie?

Voorbeelden van "klassieke zaken":

- Schoonmaakbeheer

- Indirect materiaal management

- Onderhoud van de middelen

- HR incl. "interim" management

- Specifieke processen - laden, transport, douane, etc.

- EH&S, vergunningsmanagement en audit


Voorbeelden van de "Niet Klassieke zaken":

- Proces monitoring en verbetering (CIP)

- C/Robot huur

- volledige middelen management incl. optimalisatie

- Rekkeninspectie & -herstel


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.

Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

of ga voor de Quick-scan.

 Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page