• Jan Baert

DCwise Insights NL – Laat ons meer “Visueel” communiceren – 4 Tips voor magazijnen

DCwise.eu deelt in deze post ideeën om je processen te verbeteren ➟💡 Wanneer we communiceren dan kan er veel meer "begrip" bereikt worden wanneer er gebruik gemaakt wordt van visualisatie!


Idealiter wordt er zelfs gebruik gemaakt van ervaringen uit de bekende dagelijkse wereld; omdat deze minder uitleg nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "verkeersinstructies". Idee is nu om deze 2 zaken te gaan gebruiken als middel om je communicatie te verbeteren; incl. tot het gaan "geleiden" en "sturen" van je operatie.


De "Tips"

1️⃣ (Her-)Gebruik van visuele elementen uit het verkeer

▶ Markeer de grenzen van verschillende zones met lijnen, plaats borden waarvoor de zones worden gebruikt, voeg limieten toe (bijv max 20 paletten), breng pijlen en lichten aan, enzovoort. All deze zaken gaan de "stroom" ondersteunen naar oa veiligheid en efficiëntie.


2️⃣ Maak gebruik van (digitale)borden om boodschappen door te geven

▶ Voorzie grote schermen op de nodige plaatsen. Denk hierbij aan de meest geschikte locaties waar bijvoorbeeld de opstart of de coördinatie plaatsvinden. Dit kunnen bijvoorbeeld flat-screens zijn gekoppeld aan PC/laptop. Dit ter ondersteuning van het vloeien van informatie naar het team, maar ook zeker ter ondersteuning van de informatie uitwisseling tussen de teamleden.


3️⃣ Gebruik Plannen

▶ We leven in een 3D wereld waar snel een miscommunicatie kan ontstaan over wat waar is. Dus gebruik zoveel als mogelijk beschikbare layouts en dit in alle mogelijke zones waar “discussie” kunnen ontstaan.


4️⃣ Communiceer met Beelden

▶ Zorg dat je in al je communicatie - of het nu over systeem-, veiligheids-, procesproblemen, of over ideeën, etc gaat - vanaf het ogenblik dat je communiceert probeer dan gebruik te maken van de moderne technologieën (zoals foto's, print-screens, video-captures, etc) om de volledigheid van je boodschap te versterken.


☞ In het algemeen; wanneer je meer "Visueel" gaat communiceren dan zal je zien dat de kwaliteit & snelheid van begrip en vervolgens verbetering omhoog gaat gaan.😊

⭐Merk op dat de ROI van de visualisering toch aan te duiden valt. Zoals bijvoorbeeld bij het nemen van een print-screen in het geval van een systeemprobleem. In dit geval is het rendement er snel doordat je extra informatie en geloofwaardigheid toevoegt aan de communicatie en dit proces gaat daardoor vloeiender verlopen.


⭐⭐ We moeten zeker benadrukken dat deze meer visuele communicatie niet alleen de dagelijkse gebruikers ten goede gaat komen, maar ook voor trainees, klanten, leveranciers, etc ondersteuning gaat bieden. Denk maar aan een "contractor" die werken moet uitvoeren wat veiliger en sneller kan gebeuren dankzij de duidelijkheid van de afspraken.

💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie
Keierberg 80, 1730 Asse - Brussels Area

  • White LinkedIn Icon