top of page

Privacybeleid van DCwise BV

Dit Privacybeleid beschrijft hoe DCwise BV ("wij", "ons" of "onze"), eigenaar van de website dcwise.eu, persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt die we ontvangen van gebruikers van onze website en services.

1. Verzamelde informatie

We verzamelen de volgende informatie van gebruikers:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Bedrijfsnaam

Deze informatie wordt verzameld via de volgende kanalen:

 • Google

 • LinkedIn

 • Facebook

 • Formulieren op onze website

2. Doeleinden van gegevensverzameling

We verzamelen deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het personaliseren van de gebruikerservaring op onze website

 • Het versturen van marketingmateriaal over onze producten, diensten en evenementen

 • Het analyseren van gebruikersgedrag om onze diensten te verbeteren

 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belasting- en boekhoudregelgeving

3. Opslag en beveiliging van gegevens

De verzamelde gegevens worden opgeslagen op het Wix-platform, dat voldoet aan strenge beveiligingsnormen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens te waarborgen. We nemen ook passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies en vernietiging.

 

4. Delen van gegevens

We delen de verzamelde gegevens met de volgende derden:

 • Meta (voorheen bekend als Facebook)

 • Google

 • LinkedIn

We delen alleen de nodige informatie die vereist is voor de uitvoering van specifieke taken, zoals het verzenden van e-mails of het analyseren van gebruikersgedrag. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden zonder uw toestemming, tenzij vereist door de wet.

5. Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben de volgende rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens:

 • Recht op toegang: U kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren.

 • Recht op rectificatie: Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren.

 • Recht op verwijdering: U kunt ons vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen, onder voorbehoud van wettelijke vereisten of legitieme belangen.

 • Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat.

Om een van deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via hello@dcwise.eu.

6. Conformiteit met GDPR

We zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als de GDPR. Onze gegevensverwerking en -beschermingspraktijken zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van deze wetgeving en om de privacyrechten van individuen te waarborgen.

Bedrijfsinformatie DCwise BV:

 • Ondernemingsnummer: BE 0743.405.228

 • Adres: Keierberg 80, 1730 Asse

 • Oprichtingsdatum: 07-02-2020

 • Hoofdactiviteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering

bottom of page