Stay updated by subscribing to our Blog 

Bijgewerkt: mrt 1

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je je kan voorbereiden op de toekomst ➟

Open vraag is wat er gaat terechtkomen van alle Robot, Cobot, AMR, AVG & zoveel meer technologische ontwikkelingen die momenteel doorheen de magazijnwereld waaien?


In deze post geven we enkele inzichten naar waarheen de evolutie in de magazijnwereld mbt de "mechanisatie" heen beweegt.

Wat we op het moment ervaren is dat er een ware "boom" is in bedrijven die allerlei soorten "Mechanisatie" oplossingen ontwikkelen en op de markt beginnen te brengen. Op dit eigenste moment is het zelfs moeilijk om alle mogelijkheden op de markt te volgen omwille van de grote hoeveelheid concepten die elke dag worden gelanceerd.


Om de situatie nog complexer te maken is er ook op andere vlakken een enorme toename in oplossingen. Denk hierbij bijvoorbeeld maar aan alle zaken op het vlak van "informatie delen en samenwerking" (gaande van RPA, over IA tot adaptieve WMSen enzovoort) welke weer een impact gaan hebben op (& ook de ontwikkeling van) de mechanisatie-oplossingen.


Maar we hebben al mechanisatie gedurende enige tijd (AVG's, ARS, etc); dus de hamvraag is "Zal deze enorme toename wel degelijk een impact hebben?"


⭐ We geloven dat dit niet gewoon een kleine verandering gaat zijn, maar één die de volledige industrie gaat veranderen.


Met dat we meer en meer uitdagingen hebben in het veld (om er maar enkele te noemen zoals werknemers beschikbaarheid, marktflexibiliteit & klantenvereisten die alsmaar scherper worden incl de reductie in lead-times) staan vele operaties onder druk om hun operaties drastische te hertekenen. Dit is waar de mechanisatie veelal een deel gaat worden van de oplossing; je kan zelfs zeggen dat de magazijnwereld een "technologische industrie" gaat worden.


⭐ Vergelijkbaar met zoveel technologieën voorheen bijvoorbeeld de PC, GSM, etc de doorbraak komt er als verschillende factoren tezamen komen. Denk hierbij aan kost, vertrouwdheid en aanvaarding, juiste functionaliteiten incl duidelijke voordelen enzovoort. Met al de competitie op de markt tussen de verschillende leveranciers - veelal nieuwe bedrijven - is heel snel het niveau van deze verschillende vereisten aan het stijgen naar potentiele doorbraakniveaus.


⭐ Een belangrijke element binnen dit verhaal is "veiligheid"; en bij extensie ook ergonomie. Een groot verschil in impact is er tussen ongelukken waarbij mensen betrokken zijn of ongelukken waar er alleen "blikschade" is. Logische gevolg is dat eenmaal men meer vertrouwd raakt met de "mechanisatie-oplossingen" gevaarlijke omgevingen een interessante piste gaan vormen. Maar bij uitbreiding omwille van de mens-machine interactie kan men daar op de lange termijn alle magazijnomgevingen bij rekenen. We zien deze trend nu al ontstaan in de "heavy equipment" zoals de mijnbouw alwaar "zelfrijdende" voertuigen al sneller actief waren dan in de auto-industrie.


⭐ Eén gevolg is dat er een grote nood gaat zijn aan kapitaalinvesteringen (daar deze "mechanisatie" veelal een grotere investering bij de aanvang vraagt). Dit zorgt ervoor dat deze "nieuwe technologieën" eenvoudiger te ondersteunen &/of adopteren is voor "grotere" operaties - wat we nu al zien aan de reeks bedrijven die het aan het opzetten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Amazon & Alibaba. Deze kapitaalnood zal nog verder de tend naar grotere operations ondersteunen inclusief de zogenaamde "mega-DC's".


⭐ Een andere trend heeft te maken met de al bestaand beweging van vele logistieke leveranciers van producten te leveren naar echte "oplossingen" aan te beden; bijvoorbeeld "rekkenleveranciers" die ook WMS software, consulting, enzovoort aanbieden. Dus met al die nieuwe bedrijven en initiatieven kan je ook verwachten dat er op lange termijn een consolidatie beweging zal komen.


⭐ Een andere impact mbt deze Robotten of Mechanisatie oplossingen heeft te maken met de "training's" tijd welke veelal sterk gereduceerd wordt .... dit vooral bij toename van de capaciteit. Er is nl. bij deze mechanisatie - kort door de bocht - slechts een levering, update & misschien wat configuratie nodig (voor nieuwe processen) en dan kan de testperiode al starten. Potentieel is er dus een grote reductie in tijd te behalen als de resources beschikbaar zijn. Toevallig of niet zijn er al verschillende leveranciers die "Kit's " klaar hebben staan. Een andere mogelijkheid die nu begint te groeien is de RAAS (Robot As A Service) - or "Robot's te huur" wat de mogelijkheden verder uitdiept.

Ter info: ten tijde van het schrijven van de Engels versie van dit artikel was er nog geen bedrijf bekend dat dit deed. Ten tijde van deze versie werd er al over gesproken.


💡💡 Eenvoudigste gebied om deze "slimme" technologieën typisch te implementeren is waar het meeste herhaling is. Additioneel is één van de grote voordelen van deze technologie is het potentieel om de "menselijke fout" weg te nemen en bijvoorbeeld de voorspelbaarheid (aantal/uur, foutenmarge, etc) vergoten.

Gevolg is dat de grote positieve impact for vele operaties in een combinatie van verschillende elementen kan liggen.


🖐 Dus in samenvatting; het gaat een meer en meer complexe rit worden waarop je je beter degelijk voorbereid!


💡 Meer interessante informatie kan je terugvinden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


5 keer bekeken0 reacties

Wanneer je een nieuwe magazijnoperatie gaat opzetten - wat door zijn eigenheid een vrij complex project is - zijn er grote voordelen te halen door het betrekken van ervaring. Vergelijkbaar met het bouwen van een nieuw huis waar het standaard is van ervaren aannemers & architecten te betrekken kan je dit best ook doen bij het opzetten van een nieuwe magazijnoperatie.


In deze post geven we dan ook 7 vuistregels &/of tips gebaseerd op onze ervaringen van deze "uitdaging" tot een succes te maken.1️⃣ Een "goede" analyse

☞ Alles begint met het uitvoeren van een goede analyse om de noden te bepalen. Gebaseerd hierop kunnen dan de nodige processen bepaald worden en of de huidige processen herbruikt kunnen worden. Het zonder analyse - "kopiëren" ... is de eerste vlotte stap naar veel problemen.

=> Advies is dan ook van zeker even stil te staan bij wat er juist nodig. Zoek hierbij het juiste niveau van analyse. Dit wil dus zeggen dat je met de juiste diepte een evaluatie maakt van; de huidige oplossingen, de toekomstige wijzigingen, enzovoort. Uiteindelijk alles dat helpt om deze evaluatie te maken dient samengebracht te worden.


2️⃣ Het Ontwerp

☞ Een groot belang dient gehecht te worden aan het "ontwerp"; dit is inclusief alles wat er nodig is; van processen, over middelen, enzovoort.


Als je al goede processen hebt die dan nog eens passen bij de toekomstige noden en uitdagingen van de nieuwe site dan ben je al op een snelle weg naar een goed ontwerpt. Zoniet benader dit dan zeker goed.


⚠Opmerking : het ontwerp van het gebouw - wat o.a. de beschikbare ruimte, wandelpaden, enzovoort drijft wordt veelal overgeslagen - overgelaten aan ontwerpers zonder achtergrond in de logistiek - maar eigenlijk dient dit deel te zijn van de reviews en analyse. Dit om zowel de interne als de externe (yard etc) operaties te optimaliseren. Bijvoorbeeld waar de toegang de zetten voor de bestuurders ... in vele gevallen zal alleen al het (ver)plaatsen van een een deur de "doorstroming" enorm verbeteren. Laat staan wat een doordacht ontwerp van het hele gebouw van impact kan hebben op operaties die veelal enorm geimpacteerd worden door de fysieke wereld.


Ander voorbeeld is het type van "trucks" die ontvangen dienen te worden. Legio zijn de voorbeelden waar niet alle soorten vrachtwagen niet correct ontvangen kunnen worden omdat dit gewoon niet bekeken werd.


💡 Weet dat "architecten" veelal geen ervaring hebben met de logistieke projecten; en het dus de moeite loont van hier overleg te plegen om typische foutieve keuzes te vermijden.


3️⃣ Validatie van het ontwerp

☞ Belangrijk is ook van het procesdesign te valideren met de gebruikers, leveranciers, EH&S/SHEQ, enzovoort. Je kan een fantastische oplossing hebben, maar als die niet aanvaard wordt dan kan dit zeer grote problemen geven.


💡 Dus zorg zeker ervoor van je oplossing te delen. Maak dit dan ook zo visueel als mogelijk. Ga door de flow met behulp van lay-outs, gebruik foto's en video's, enzovoort. Hoe meer je op voorhand eventuele problemen kan te pakken krijgen en verwerken in je oplossing hoe sterker de "oplossing" gaat worden.


4️⃣ Het juiste niveau van detail

-> Opmerkelijk is dat vele operaties bij het opzetten van een nieuw operatie zoals bijvoorbeeld een magazijn goed starten met het kijken naar de grote elementen zoals de rekken en het rollend materiaal, maar de kleinere elementen niet worden meegenomen en dit vaak zelfs al in de budget fase. Denk dan aan middelen om te kunnen processen....


-> Opmerkelijk is dat vele organisaties die een nieuw magazijn opzetten focussen op de grote elementen zoals Rekken en Rollend material, maar Medium elementen worden traditioneel vergeten. Denk hierbij aan "middelen ter ondersteuning van de processen", "instructies", "elementen van reversed logistics" (bijvoorbeeld vuilnisbakken of correcter tegenwoordig sorteer en recuperatie bakken)... allemaal essentiële zaken mbt de processen. Andere projecten dan weer gaan in de diepste details waarbij er gigantische shopping-lijsten worden gecreëerd ... en alle overzicht verloren wordt.


💡 Een gepaste aanpak is om eerst te starten met alle belangrijke noden & dan step per stap erdoor te gaan. Hier kan een brainstorm waar de "vloer" bij betrokken wordt van veel toegevoegde waarde zijn. Je zou dit het bepalen van de "volledige oplossing" kunnen noemen.


5️⃣ Go-live plan

Eenmaal de GO-live eraan komt dan dient er een go-live plan gebouwd te worden. Dit inclusief o.a. de on-boarding en training, maar ook de ramp-up strategieën. Met dit laatste element kunnen er veel problemen gemitigeerd worden en een grote impact op het eindresultaat kan bereikt worden.


💡 Zo zullen veel klanten veel meer overweg kunnen met de wetenschap dat er een geplande reductie in service zal zijn (wat ze op hun beurt weer kunnen mitigeren & communiceren) dan geconfronteerd worden met onverwachte zaken. Hou er ook rekening dat het om een ramp-up gaat..


6️⃣ Heb een Stabilisatie (& Exit) plan

☞ Eenmaal live; is het belangrijk van de operatie eerst en vooral te stabiliseren. Zorg ervoor dat je een tijdlijn hebt met daarin een planning mbt wanneer stabilisatie te bereiken. Tijdens deze periode kan je allerlei types support gebruiken; o.a. het binnenbrengen van ervaring van eerdere projecten, enzovoort

=> Essentieel is van niet te vroeg of te laat weg te gaan. De uitdaging is van de juist e balans te vinden tussen weggaan (als duif). Op dat moment dien je te valideren of de verwachting overeenkomt de realiteit. Denk in verband hiermee aan de volumes en types processen die nodig zijn.


💡 Als de realiteit niet matched met de verwachtingen dan kan het zijn dat er een nood is een correctie (van de parameters, de middelen, of zelfs de processen).


7️⃣ Breng ervaring binnen of bouw het op

☞ In het algemeen zal je zien dat - wanneer je een nieuwe operatie opzet - het is zoals het bouwen van een huis. Na de eerste ervaring weet je wat je anders zou doen de volgende keer.

=> Dus de laatste tip is om hier een fast-track te nemen door ofwel externe ervaring binnen te brengen ofwel jezelf de tijd te geven voor ervaring op te bouwen door stap per stap te gaan. 😊

⭐ Nu zou je (meer) voorbereid moeten zijn voor te starten met je project en mogelijke problemen te ontwijken!


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie


7 keer bekeken0 reacties
  • Jan Baert

Bijgewerkt: feb 10

In deze post gaan we in op het eerste jaar van DCwise. (°7-Feb-2020)


Met een duidelijk doel voor ogen hadden we de sprong naar het oprichten van een eigen adviesbureau gewaagd. We wilden op basis van onze expertise en vooral ook veel passie onze klanten helpen met al hun magazijngerelateerde vragen. Zeg maar een "one-stop-shop" voor hun logistieke uitdagingen; van plaatstekort over de mogelijkheden van technologie tot inefficiënte processen. We wisten dat het een avontuur ging worden, maar dat was dan ook een extra reden om ervoor te gaan.


😊Een mooie anekdote is dat er bij de oprichting iemand had verstaan dat de naam van het bedrijf "DCsmile" was. Wat toen nog een "grapje" was is ondertussen iets waar we eigenlijk altijd volmondig voor gaan; zeg maar een smile op het gezicht van onze klanten en partners toveren door hen te "ontzorgen".


Ondertussen zijn we een jaar verder... Het vervloekte "Corona" heeft ieders jaar gedomineerd, en we werden er zeker door uitgedaagd maar voelen ons uiteindelijk veel sterker en zeker optimistisch voor de toekomst. Groot waren de uitdagingen en stappen die we gezet hebben. Ondertussen hebben we niet alleen die praktische zaken zoals een website, een Blog, een netwerk van degelijke partners uitgebouwd, maar bovenal hebben we tevreden klanten!

Een grote aanrader is het VOKA traject "BRYO", bedoeld voor startende ondernemers vult het zeker een belangrijke rol. Bij uitbreiding verwijzen we naar alle contacten, kennissen en meer, die constructief ons ondersteund hebben. Veelal met een vraag, een idee, wat raad, wat informatie, een bemoedigend woord, en vooral veel interesse. Opvallend is hoe hard het concept van DCwise aanslaat. Dit bevestigd enorm ons geloof in ons "product"...


🙌Langs deze weg willen we dan ook niet alleen onze klanten bedanken, elke dag opnieuw slagen ze er nl. in om ons uit te dagen en te bevestigen dat DCwise een goede keuze is. Ook onze partners zowel professioneel als privé, verdienen een woord van dank. Als je je op de markt zet als flexibel, ja dan heeft dat impact en zeker al in deze tijden.


Wat we bovenal wilden was een team vormen dat kan inspelen op de vaak zeer complexe en diverse uitdagingen. Een bijzonder woord van dank gaat dan ook naar Luc Roesems onze eerste en vooral "best hire". Plots waren we al met 3, met veel extra humor en een pak ervaring erbij. Benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen...


Philippe, Jan & Luc


💡 Meer informatie kan je terugvinden op onze BLOG en DCwise.eu.


#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie #transformaties

38 keer bekeken0 reacties

Keierberg 80, 1730 Asse

  • White LinkedIn Icon