Stay updated by subscribing to our Blog 

Thank you for submitting!

  • Jan Baert

▶ Trots introduceren we een nieuwe aanwinst voor ons DCwise.eu team!


Met zijn jarenlange ervaring in logistieke operaties en gevarieerd projectwerk zorgt Jo voor een onmiddellijke versterking van het DCwise team.


👉 Heb je een uitdagend logistiek project voor Jo? Laat het ons weten!


📧 jan.baert@dcwise.eu

📞 0499/85.42.03

💬 "Kom in contact"

of ga voor de Quick-scan.
#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie15 keer bekeken0 reacties
  • Jan Baert

Bijgewerkt: jul 6

DCwise.eu deelt in deze post ideeën om je magazijnoperaties te verbeteren ➟


⚠ Weet dat de achilleshiel van "scanning" het goed opzetten binnen het proces is. Vele operaties hebben geen/slechts gedeeltelijke ondersteuning door scanning omwille van een niet volledig doorgevoerde opzet.

👉 Daarom is het vitaal van de "setup" goed te doen. In deze post willen we daarom de kennis hierrond uitdragen en helpen uitbouwen. We starten daarom met wat de voordelen zijn van scanning i.e. waarom je dit best bekijkt voor toe te passen, om dan de kennis uit te breiden met betrekking tot het opzetten...


1️⃣ Wat zijn de voordelen van scanning?


Veelal wordt in eerste instantie verwezen naar een verhoging van de kwaliteit en efficiëntie van verwerking door het gebruik van scanning, of zeg maar het moderniseren van het manueel noteren of ingeven.


De vergelijking tussen iemand die informatie noteert en vervolgens ingeeft t.o.v. het opnemen van de informatie rechtstreeks m.b.v. scanning geeft niet alleen tijdswinst, maar vooral de kwaliteitstoename is veelal enorm. Dit niet alleen rechtstreeks, maar ook in een latere fase. Denk hierbij aan de vele uren waarbij gezocht werd naar stock, oorzaken van problemen, enzovoort veelal een hele tijd na de verwerking. Hoe minder fouten; hoe minder overhead downstream... Mogelijk is een extra tijdinvestering nodig tijdens de ingaven, maar met rendement op langere termijn.


Een additioneel - veelal vergeten - element is de "onmiddellijke verwerking" die meestal gecombineerd gaat met scanning. Een extreme vergelijking is de "ingaven" in het systeem op de volgende dag t.o.v. het real-time updaten van het systeem. Wederom drijft dit allerlei zaken zoals mogelijk een extra verkoop, een dag vroeger kunnen verschepen, minder opzoekingswerk, etc.

2️⃣ Welke zaken zijn belangrijk naar goede werking van de scanning toe?


💡 Essentieel is het gebruiksgemak van de scanning.


In de basis spelen volgende elementen een rol

✅ de scanner gebruikt om te scannen

✅ de code die gescand dient te worden

✅ de IT-hardware (RF-scanner, acces-points, netwerk etc.)

✅ het IT-systeem waarbinnen de scanning functioneert


Hoe beter deze elementen 'samen' opgezet zijn hoe beter de "scanning" gaat werken.


👉 Enorm in het voordeel spelen de huidige ontwikkelingen op alle deze vlakken.

- De laatste jaren zijn de scanners veel beter geworden (incl. naar scan-afstand, lichtinval, functionaliteiten, etc.) toe

- De codes zijn oa. met de komst van de 2D codes sterk verbeterd (incl. een betere kwaliteit en scanbaarheid en/of de mogelijkheid van met kleinere labels toch dezelfde kwaliteit te halen).

Enzovoort.


3️⃣ Waarop te letten tijdens het opzetten van scanning?


Zoals aangegeven is het "goed" opzetten van scanning een uitdaging. Veelal is het proces in een testomgeving uitgewerkt en gevalideerd, maar eenmaal in de operaties doen zich vele nieuwe types problemen voor.


Het niet systematisch aanpakken van deze problemen zal de deur openzetten naar het minder, foutief of zelfs niet gebruiken van de scanning en mogelijk zelfs van het systeem. Dit met de nodige gevolgen.

Typische problemen die je dient te vermijden zijn:

💡 De opmerking "Het is niet praktisch"!

Zorg ervoor dat alles zeer praktisch werkt. Niet alleen de scanning, maar ook het laden, informatie transfereren, etc... Menig project is al stilgevallen omdat de toestellen niet geladen waren, men zijn inlogcode vergeten was, ...

Een RF-scanner of tablet kan bijvoorbeeld ingebouwd een scanner hebben, maar als je bijvoorbeeld elke minuut moet scannen kan het handiger zijn van toch een additionele scanner te connecteren.

💡 De opmerking "De connectie valt weg"!

De Connectie zei het per draad, BT, Wifi etc. dient adequaat te zijn.


Een aantal tips die kunnen helpen bij het uitrollen:

- Voor de go-live de nodige testen uit te voeren en change management voldoende toe te passen

- Tijdens de go-live systematisch van dichtbij de problemen op te volgen en meteen op te lossen

- In stappen te werken mbt tot het uitrollen. Bijvoorbeeld eerst toepassen op interne transfers, vervolgens op inbound, dan op outbound, etc.

✅ Nu zou je sterker moeten staan naar het effectief uitrollen van scanning.

💡 Heb je de smaak te pakken en wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten kom dan vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

💬 "Get in touch"

of ga voor de gratis Quick-scan.

#magazijnen #magazijnoplossing #magazijnoptimalisatie

0 keer bekeken0 reacties

Bijgewerkt: 7 dagen geleden

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je "rearrangement" deel kan laten uitmaken van je operaties ter ondersteuning van de continue verbetering! Over Rolling-rearrangement enz.


Een "rearrangement" of zogenaamde aanpassing slaat op de fysieke wijziging die doorgevoerd worden in het magazijn. Focus hier is op de plaatsing van de goederen.


👉 In vervolg van onze eerdere post over "Hoe te starten met Magazijn-rearrangement" zetten we hier de volgende stap naar het continue gebruiken van rearrangement.


1️⃣ De startvraag is waar de operatie mee gebaat zou zijn mbt rearrangement ?


Hier zijn een aantal verschillende elementen die naar boven komen:

Veiligheid en ergonomie

Hier gaat het om het verbeteren van de plaatsing van de goederen naar veiligheid en ergonomie toe. Voorbeeld is: de zware goederen die bovenaan liggen binnen handbereik brengen. Een ander voorbeeld is het gevarengoed die op een verkeerde locatie opgeslagen werden.


Plaats-optimalisatie

Gebrek aan plaats in de opslag wat ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld grid-locks ontstaan, de inbound processen stilvallen of de goederen niet meer op de optimale locatie weggelegd kunnen worden.

Efficiëntie en kwaliteit

Hier draait het om de plaatsing van de goederen te gaan verbeteren om de processen te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de fast-movers te plaatsen op de premium (A) locaties, enzovoort.

2️⃣ Volgende stap is het verkrijgen van een overzicht over de situatie:


Eerste vraag is wat de "effort" of investering is om de rearrangement uit te voeren. Meestal slaat dit op het aantal werkuren (van mensen en machines).


De volgende vraag is wat de nood. Is er onmiddellijke actie nodig is (omwille van veiligheid of mogelijke grid-lock) of kan/mag dit op langere termijn uitgevoerd worden.


▶ Enerzijds zullen er “verplichte" rearrangements zij; welke bijvoorbeeld om EH&S of wettelijke redenen uitgevoerd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevarengoed

▶ Anderzijds: zijn er de "verbeteringsmogelijkheden" welke opportuniteiten zijn. Hier is het interessant van de potentiële winst of "Benefit" van het uitvoeren aan te duiden. Bijvoorbeeld door de investering van 1uur verplaatsingen/rearrangement win je de komende 6 maand 6 uur aan werkefficiëntie. Wat het dus een mooie investering maakt.

Voorgaande redeneringen laten toe van de "rearrangements" te lijsten in volgorde van prioriteit; waar na de noodzakelijke de opportuniteiten in volgorde van de benefit gerangschikt kunnen worden.


💡 Idealiter worden de toekomstige ontvangsten, verkopen en uiteindelijk de verwachte evoluties toegevoegd aan de analyse zodat er een beeld ontstaat dat toelaat van proactief actie te gaan ondernemen.

3️⃣ De volgende stap is van te kijken hoe de "gelijste" rearrangement uitgevoerd kunnen worden en of bepaalde zaken geautomatiseerd kunnen worden.

Bij de uitvoer zijn er 2 stappen:

- De generatie van de opdracht

- De daadwerkelijke uitvoer

Opmerking: Optioneel is er ook nog de kwaliteitscontrole van de uitgevoerde opdrachten.

💡 Idealiter wordt de generatie en uitvoering van de taak beiden systeemtechnisch ondersteund.


Verschillende zaken gaan nu hier een rol spelen:

De generatie van rearrangement

Een uitdaging kan zijn het regelmatig maken en uitvoeren van de rearrangement taken. Hoe beter het hiervoor ontwikkelde systeem hoe beter naar ondersteuning van de rearrangement; bijvoorbeeld het op korte termijn kunnen aanmaken van opdrachten om opportuniteiten aan te grijpen gaat hieraan bijdragen.


Moderne WMS-systemen gaan dit eveneens mogelijk gaan ondersteunen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld replenishment-taken kan het systeem de rearrangement taken gaan aanmaken en/of systeemtechnisch ondersteunen al dan niet via de scanner. Mogelijk worden deze taken zelfs geïntegreerd binnen de andere processen om tot een grotere efficiëntie te komen. Bijvoorbeeld bij het picken van een order uit de locatie wordt de resterende hoeveelheid eruit genomen en doorgestuurd naar een andere afdeling.


Slotting

Het toewijzen van een (eerste) ontvangst aan een geschikte locatie. Hoe beter dit staat afgesteld en wordt ge-üpdate naar de mogelijk wijzigende noden hoe kleiner de secundaire rearrangement-uitdaging zal zijn.

Rolling-rearrangement

Hier wordt nog een stap verder gegaan en wordt het systeem gebruikt om een continue rearrangement te verkrijgen. Moderne WMS-systemen gaan dit mogelijk gaan ondersteunen. Denk hierbij aan het toewijzen van nieuwe ontvangsten aan meer geschikte locaties en het afbranden via bijvoorbeeld verkoop van de oude minder geschikte locatie. Deze methode werkt vooral goed met goederen met voldoende rotatie. De goederen die niet voldoende roteren zullen wel nog manueel verplaatst dienen te worden.


💡 Merk op dat waar we tot nu toe spraken van de plaatsing van goederen; de scheidingslijn tussen de goederen en de opslagoplossing aan het vervagen is en mogelijk cfr. de opkomende "Picking hives" wordt een hele structuur binnen de processen verplaatst.


Tot zover deze 2e stap over rearrangement en hoe je dit kan gaan gebruiken voor je operaties te ondersteunen.

Meer informatie over wie DCwise is en wat we doen kan je terugvinden op onze site: www.DCwise.eu

💡 Wil je de transformatie van magazijnoperaties realiseren kom dan vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

📧 jan.baert@dcwise.eu

#magazijnen #magazijnoplossing#magazijnoptimalisatie


3 keer bekeken0 reacties