top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je "rearrangement" deel kan laten uitmaken van je operaties ter ondersteuning van de continue verbetering! Over Rolling-rearrangement enz.


Een "rearrangement" of zogenaamde aanpassing slaat op de fysieke wijziging die doorgevoerd worden in het magazijn. Focus hier is op de plaatsing van de goederen.


👉 In vervolg van onze eerdere post over "Hoe te starten met Magazijn-rearrangement" zetten we hier de volgende stap naar het continue gebruiken van rearrangement.


1️⃣ De startvraag is waar de operatie mee gebaat zou zijn mbt rearrangement ?


Hier zijn een aantal verschillende elementen die naar boven komen:

Veiligheid en ergonomie

Hier gaat het om het verbeteren van de plaatsing van de goederen naar veiligheid en ergonomie toe. Voorbeeld is: de zware goederen die bovenaan liggen binnen handbereik brengen. Een ander voorbeeld is het gevarengoed die op een verkeerde locatie opgeslagen werden.


Plaats-optimalisatie

Gebrek aan plaats in de opslag wat ervoor zorgt dat er bijvoorbeeld grid-locks ontstaan, de inbound processen stilvallen of de goederen niet meer op de optimale locatie weggelegd kunnen worden.

Efficiëntie en kwaliteit

Hier draait het om de plaatsing van de goederen te gaan verbeteren om de processen te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is de fast-movers te plaatsen op de premium (A) locaties, enzovoort.

2️⃣ Volgende stap is het verkrijgen van een overzicht over de situatie:


Eerste vraag is wat de "effort" of investering is om de rearrangement uit te voeren. Meestal slaat dit op het aantal werkuren (van mensen en machines).


De volgende vraag is wat de nood. Is er onmiddellijke actie nodig is (omwille van veiligheid of mogelijke grid-lock) of kan/mag dit op langere termijn uitgevoerd worden.


▶ Enerzijds zullen er “verplichte" rearrangements zij; welke bijvoorbeeld om EH&S of wettelijke redenen uitgevoerd dienen te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevarengoed

▶ Anderzijds: zijn er de "verbeteringsmogelijkheden" welke opportuniteiten zijn. Hier is het interessant van de potentiële winst of "Benefit" van het uitvoeren aan te duiden. Bijvoorbeeld door de investering van 1uur verplaatsingen/rearrangement win je de komende 6 maand 6 uur aan werkefficiëntie. Wat het dus een mooie investering maakt.

Voorgaande redeneringen laten toe van de "rearrangements" te lijsten in volgorde van prioriteit; waar na de noodzakelijke de opportuniteiten in volgorde van de benefit gerangschikt kunnen worden.


💡 Idealiter worden de toekomstige ontvangsten, verkopen en uiteindelijk de verwachte evoluties toegevoegd aan de analyse zodat er een beeld ontstaat dat toelaat van proactief actie te gaan ondernemen.


3️⃣ De volgende stap is van te kijken hoe de "gelijste" rearrangement uitgevoerd kunnen worden en of bepaalde zaken geautomatiseerd kunnen worden.

Bij de uitvoer zijn er 2 stappen:

- De generatie van de opdracht

- De daadwerkelijke uitvoer

Opmerking: Optioneel is er ook nog de kwaliteitscontrole van de uitgevoerde opdrachten.

💡 Idealiter wordt de generatie en uitvoering van de taak beiden systeemtechnisch ondersteund.


Verschillende zaken gaan nu hier een rol spelen:

De generatie van rearrangement

Een uitdaging kan zijn het regelmatig maken en uitvoeren van de rearrangement taken. Hoe beter het hiervoor ontwikkelde systeem hoe beter naar ondersteuning van de rearrangement; bijvoorbeeld het op korte termijn kunnen aanmaken van opdrachten om opportuniteiten aan te grijpen gaat hieraan bijdragen.


Moderne WMS-systemen gaan dit eveneens mogelijk gaan ondersteunen. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld replenishment-taken kan het systeem de rearrangement taken gaan aanmaken en/of systeemtechnisch ondersteunen al dan niet via de scanner. Mogelijk worden deze taken zelfs geïntegreerd binnen de andere processen om tot een grotere efficiëntie te komen. Bijvoorbeeld bij het picken van een order uit de locatie wordt de resterende hoeveelheid eruit genomen en doorgestuurd naar een andere afdeling.


Slotting

Het toewijzen van een (eerste) ontvangst aan een geschikte locatie. Hoe beter dit staat afgesteld en wordt ge-üpdate naar de mogelijk wijzigende noden hoe kleiner de secundaire rearrangement-uitdaging zal zijn.

Rolling-rearrangement

Hier wordt nog een stap verder gegaan en wordt het systeem gebruikt om een continue rearrangement te verkrijgen. Moderne WMS-systemen gaan dit mogelijk gaan ondersteunen. Denk hierbij aan het toewijzen van nieuwe ontvangsten aan meer geschikte locaties en het afbranden via bijvoorbeeld verkoop van de oude minder geschikte locatie. Deze methode werkt vooral goed met goederen met voldoende rotatie. De goederen die niet voldoende roteren zullen wel nog manueel verplaatst dienen te worden.


💡 Merk op dat waar we tot nu toe spraken van de plaatsing van goederen; de scheidingslijn tussen de goederen en de opslagoplossing aan het vervagen is en mogelijk cfr. de opkomende "Picking hives" wordt een hele structuur binnen de processen verplaatst.


Tot zover deze 2e stap over rearrangement en hoe je dit kan gaan gebruiken voor je operaties te ondersteunen.

Meer informatie over wie DCwise is en wat we doen kan je terugvinden op onze site: www.DCwise.eu

💡 Wil je de transformatie van magazijnoperaties realiseren kom dan vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

 Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page