top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 23 jun. 2021

Een typische uitdaging in een magazijn is het zonder plaats vallen... met mogelijke grid-locks en operationele impact ten gevolge.


In deze post geeft DCwise.eu praktische tips over hoe je dit kan aanpakken en waar naar oplossingen te zoeken om de opslagcapaciteit van je magazijn te verbeteren.


1️⃣ Voorraadbeleid

Gestart wordt met een review van de goederen die nu al opgeslagen worden.


De vraag is of de juiste goederen, in de juiste kwantiteiten, en dit in de juiste condities worden opgeslagen. Dit van grondstoffen, over afgewerkte goederen, tot indirecte materialen (bijvoorbeeld verpakkingen). En zijn er ook ondersteunende zaken tot en met zelfs archieven opgeslagen? Eerste stap is dus alles wat maar ruimte inneemt in kaart te brengen en in vraag te stellen.


⭐"Best practice" hier is van te starten met een overzicht van wat welke hoeveelheid plaats (locaties of volume) inneemt en dan dit te linken aan de nood (veelal bewegingen). "Te eenvoudig" maar als het relatief weinig beweegt voor de stock die er staat waarom is het dan deel van het (hoofdopslag van het) magazijn?


💡 Ga hierbij verder dan de traditionele "voorraadoptimalisatie":

✔ Eerst en vooral doe zeker een regelmatige "vernietiging"; en duw daarmee verouderde materialen buiten. Op een gegeven moment is er een kantelpunt waarbij het kostenefficiënter is om over te gaan naar vernietiging. Je kan een "virtuele kostprijs" berekenen en dit als maatstaf gebruiken.

✔ Optimaliseer de opslag van indirecte materialen; kan er met minder voorraad &/of minder varianten gewerkt worden? Kan er bijvoorbeeld in "Kanban" met de leverancier gewerkt worden? Breng hierbij het beheer van de indirecte materialen (verpakkingsmaterialen, paletten, etc) op dezelfde niveau als de directe materialen. Goede leveranciers gaan hier steeds een geschikte partner voor zijn.

✔ Doe een review van de supporterende elementen en of ze echt "on site" dienen te zijn, met de huidige hoeveelheid, etc. Merk op dat sterkte van leveranciers naar ondersteuning alsmaar beter wordt wat betreft service en zij dit veelal kunnen overnemen op een manier daar ze de nood van velen kunnen spreiden.

✔ Ga naar digitalisatie in tracking en bijhouden van stalen, documenten, etc


⭐ Essentieel is van op regelmatige basis de opslagen goederen in vraag te stellen.


2️⃣ Proces & ondersteunende zones

Vervolgens kijken we naar de zone of de oppervlakte voorzien voor het verwerken ("verhandeling" of "processing"). Door je processen efficiënter te maken; kan er mogelijk minder plaats nodig zijn voor het verwerken en meer plaats beschikbaar komen voor opslag.

💡 Enkele ideeën:

✔ Veelal dient er om overweg te kunnen met piekvolumes een grote hoeveelheid ruimte voorzien te worden. Met een meer gebalanceerde (werk)last en dus lagere piekvolumes kan het dan ook zijn dat er minder additionele ruimte nodig is.

✔ Ander voorbeeld kan liggen in het optimaliseren van de middelen aanwezig in de zone &/of sneller te processen waardoor er minder buffer (of WIP, queue) is en dus ook minder plaats nodig is.

✔ Ook valideer je best of er niet betere bepaalde proces(stappen) gereduceerd worden (door outsourcing, externalisatie, schrappen, etc) vooral mbt zaken die er enkel zijn als support.


⭐ Essentieel is van op regelmatige basis de toegewezen ruimte in vraag te stellen.


3️⃣ Opslagmethoden

Eenmaal het duidelijk is wat er opgeslagen dient te worden (zie 1️⃣) en wat de totale oppervlakte beschikbaar hiervoor is (wat dus overblijf na 2️⃣); dan is de volgende vraag hoe de ruimte zo efficiënt mogelijk wordt voor de nodige opslag.


Dus wat zijn de "opslagmethoden" die gebruikt worden? Gaat het om "vloerruimte" of "standaardoplossingen" zoals rekken of legborden? Hier draait het om de bereikte densiteit (volume opslag per oppervlakte) versus de kostprijs (procesimpact en investering voor de opslagmethode).


💡 Enkele ideeën:

✔ De grootste verbetering ligt typisch in "het naar boven kijken!" is er nog plaats boven de goederen dan kan dit een goed pad zijn om te onderzoeken. Zelfs al is het materiaal niet stapelbaar dan bestaan er vele oplossingen.

✔ Gelijkaardig aan het voorgaande; is er systematisch "lucht" boven de goederen binnen in hun locaties? Dan kan de herprofilering van de rekken een piste zijn.

✔ Een volgende optie gaat de diepte opzoeken mbt de goederen. Ofwel door het geheeld een meer natuurlijke stroom te maken (cfr flow- &/ drive-in racks, etc) op basis van de stromen of door materiaal dat constant minder dringend nodig is meer in de diepte te plaatsen.


⭐ Derde stap was dus de "opslagmethoden" te herbekijken.

In al deze evaluaties zijn ervaring "rekkenleveranciers" veelal goede partners om het potentieel voor verbetering naar densiteit toe te helpen beoordelen.


4️⃣ "Slotting"

Laatste stap, maar zeker niet de minst belangrijke of minst impact hebbend is wat men "slotting" noemt. Hier bepaal je op een systematische manier waar elk product ("sku") best geplaatst wordt.


Door dit te optimaliseren kan je het gebruik van de beschikbare ruimte of de zogenaamde densiteit verhogen. Kijk hierbij goed naar wat er gebeurt als je met de parameters speelt. Door een klein beetje wijzigen van een parameter kan het al zijn dat een deel van de producten naar een verschillende opslagoplossing verwezen worden waardoor de algemene "gezondheid" van de opslag verbeterd.


💡 Enkele ideeën:

✔ Wat je best doet is van te starten van een overzicht van het huidige gebruik en de gebruikte "slottingparameters". Opslagoplossingen die nog plaats over hebben kunnen hierbij gebruikt (of misbruikt) worden om oplossingen die in plaats nood zitten terug gezond te maken. Ofwel door het bewegen van voorraad door het aanpassen van de parameters (zoals voorheen aangegeven) of - wanneer de surplus en het tekort aan ruimte structureel is - dan kan er gekeken worden naar een structureel wijzigen van de opslagstructuren.

✔ Belangrijk is altijd wel van de procesimpact op de juiste manier in rekening te nemen. Merk op dat hier vaak te veel of te weinig wordt op gelet. Bijvoorbeeld goederen die niet regelmatig of zeer snel nodig zijn kunnen veelal wel opgeslagen worden in opslagmethoden die efficiënter zijn in plaatsgebruik, maar mogelijk ook minder efficiënt zijn qua processing.


⭐In essentie wordt de cirkel rond gemaakt en m.b.v. de optimalisatie van de toewijzing de link gelegd tussen de opslagmethoden (zie ️⃣3️⃣) en de opgeslagen goederen (zie 1️⃣).


☞ In het algemeen zal je zien dat door het systematisch toepassen van deze tips het nuttig gebruik van de totale beschikbare ruimte of ook wel de densiteit verbeterd! 😊

Indien je er met deze "basisoplossingen" niet geraakt (het lukt niet om met een aanvaardbare kost de goederen op te slaan) dan is dat ineens een ondersteuning van de argumentatie voor meer drastisch acties zoals expansie, extern gaan, etc.

💡 Meer informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.


👉 Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

of ga voor de gratis Quick-scan.

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page