top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022

DCwise.eu deelt in deze post ideeën over hoe je best start met "rearrangement" of ook wel aanpassingen in je magazijnen!👉 Het "rearrangement concept" slaat op zowel de aanpassing van de infrastructuur (de rekken etc.) als de plaatsing van de goederen binnen de infrastructuur.

Het belang van Rearrangement" is terug te vinden in dat veelal om een magazijn te optimaliseren of zelfs maar onderhouden het nodig is van fysieke zaken aan te passen, herplaatsen, herschikken of ook wel "rearrangen".


Een bekend voorbeeld is de "herstelling" van rekken. Hierbij moeten eerst de goederen uit de stellingen, vervolgens worden de stellingen gerepareerd, waarna de goederen terug kunnen opgeslagen worden. Evengoed kan het gaan om verbeteringen in opslagmethodes of om herpositionering van de goederen omwille van plaats &/ efficiëntie. Denk bij dit laatste aan fast-movers die zich bewezen hebben over te brengen naar de fast-mover-zone en goederen in fast-mover zones die niet langer goed verkopen te brengen naar slow-moving zones.


💡 Volgende elementen dienen bekeken te worden bij elke rearrangement:

1️⃣ Stappenplan

2️⃣ Proces

3️⃣ Systeem

4️⃣ Kwaliteit

5️⃣ Veiligheid

6️⃣ Operationele opvolging


In wat volgt bespreken we deze 1 voor 1.


1️⃣ Stappenplan

De basis van de rearrangement is wat is het "plan"? In welke volgorde wordt er gewerkt.


Veelal zal er eerst plaats voorzien moeten worden, om de (eerste) goederen naartoe te brengen, etc. Traditioneel gaan we het project gaan opdelen in verschillende stappen. Hierbij speelt de opportuniteit een grote rol. Wat is er al "vrij" of kan er eenvoudig vrij gemaakt worden om de eerste goederen naartoe te brengen en de middelen vrij te maken voor volgende stappen zoals herwerking, of andere goederen naartoe te brengen.

2️⃣ Proces

Heel belangrijk is van een gepast proces te steken in de rearrangement. Hoe groter de hoeveelheid die verhuisd dient te worden hoe belangrijker dit element wordt.

💡 Veelal is dit geen standaardproces wat het heel gevaarlijk maakt naar verlies van goederen, service, etc... dus overdenk en train gepast dit proces vooraleer te starten met uitvoeren.


3️⃣ Systeem

Dit linkt aan het voorgaande. Zorg dat de systeemverwerking volgt. Met dat het geen standaardproces is de ondersteuning er mogelijk niet volledig. Maar zorg er toch voor dat het systeem in sync blijft & / er methoden zijn om de operationele impact te minimaliseren.

Veelal zal er opgelegd dienen te worden van een bepaalde frequentie van systeemupdates uit te voeren. Zorg ervoor dat dit zeker niet te infrequent is, want Murphy (uitval uitvoerder, andere noden, etc.) is altijd aanwezig.


💡 De operationele impact en dan in het bijzonder de minimalisatie hiervan tijdens de uitvoer van de "rearrangement" is een belangrijk punt. Vraag is hoe dit best te doen. De timing (nacht, etenstijden, etc), de methode, de communicatie, enzovoort; verschillende elementen dragen hier aan bij.


Denk bijvoorbeeld aan het achterlaten van een briefje dat goederen verhuisd zijn en waar ze zijn. Hierdoor weet al wie aan de locatie toekomt dat het geen stock-out is, maar dat de goederen recent verhuisd werden. Potentieel kan men ook al de nieuwe locatie terugvinden ter ondersteuning.


4️⃣ Kwaliteit

Veelal staan de rearrangementprocessen onder (tijds)druk en dit voor een proces dat mogelijk niet frequent wordt uitgevoerd en/of niet ondersteund wordt door een solide proces. Belangrijk wordt dan ook van de juiste controles uit te voeren.


Zo kan men ofwel voor "steekproeven", "controle op basis van afwijkingen" of zelfs een "totaalcontrole" gaan; dit alles om te zorgen dat de kwaliteit ondersteund wordt en men niet nadien operationeel een zware impact heeft.


💡 Zo zou je bijvoorbeeld iemand alle "briefjes" met vermelding van verhuis kunnen laten wegnemen als deel van een controle dat de verhuis naar behoren uitgevoerd is.


5️⃣ Veiligheid

Een rearrangement-proces loopt veelal doorheen de standaardoperaties. De uitvoeerder van de rearrangement is mogelijk aan het werken met middelen waar problemen mee zijn, of heeft een ander gedrag dan de operatoren in de standaardprocessen (langer bij dezelfde locatie, dieper in de locatie, in tegengestelde richting rijden, etc.), enzovoort. Dit zorgt ervoor dat het veiligheidsaspect zeker goed bekeken dient te worden en zo nodig speciale afspraken &/maatregelen dienen genomen te worden.


Denk hierbij o.a. aan:

- uitvoering "rearrangement op specifiek uren (nacht, shiftwissel, etc.)

- additionele signalisatie (afzetten werkgebied met kegels, speciale kleur uniform voor de rearrangers, etc.)

- meldings- en veiligheidsprocessen invoeren zoals bij uitvoer van werken (incl. in-&uitschrijven)

- gebruik veiligheidsmiddelen (valbeveiliging, valsignalisatie, etc.)


6️⃣ Operationele opvolging

"Last but not least" is er de operationele opvolging; gezien de uitdaging dat dit proces kan zijn is het zeer belangrijk van de voortgang, kwaliteit, veiligheid, ... kortom punt 1️⃣ tot 5️⃣ goed op te volgen en waar nodig bij te sturen.


Meer informatie over wie DCwise is en wat we doen kan je terugvinden op onze site: www.DCwise.eu


💡 Wil je de transformatie van magazijnoperaties realiseren kom dan vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

 


Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentit


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page