top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 24 jun. 2022

DCwise.eu deelt in deze post ideeën om je processen te verbeteren ➟


💡 Wanneer we communiceren dan kan er veel meer "begrip" bereikt worden wanneer er gebruik gemaakt wordt van visualisatie!


Idealiter wordt dit dan nog eens gecombineerd met de ervaringen uit de dagelijkse wereld; omdat deze minder uitleg vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "verkeersinstructies". Idee is nu om deze 2 zaken te gaan gebruiken als middel om je communicatie te verbeteren; incl. tot het gaan "geleiden" en "sturen" van je operatie.


De "Tips"

1️⃣ (Her-)Gebruik van visuele elementen uit het verkeer

▶ Markeer de grenzen van verschillende zones met lijnen, plaats borden waarvoor de zones worden gebruikt, voeg limieten toe. Bijvoorbeeld een limiet van max 20 paletten te plaatsen kan je eenvoudig aangeven door het ronde rode bord met daarin in het witte vlak het getal 20 in het zwart. Zo kan je ook bijvoorbeeld zones aanduiden waar geen voetgangers mogen komen om veiligheidsredenen. Breng evenzo pijlen, markeringen, lichten enzovoort aan. Al deze zaken gaan de "stroom" ondersteunen naar o.a. veiligheid en efficiëntie.


2️⃣ Maak gebruik van (digitale)borden om boodschappen door te geven

▶ Voorzie grote schermen op de nodige plaatsen. Denk hierbij aan de meest geschikte locaties waar bijvoorbeeld de opstart of de coördinatie plaatsvinden. Dit kunnen bijvoorbeeld flatscreens zijn gekoppeld aan PC/laptop. Dit ter ondersteuning van het vloeien van informatie naar het team, maar ook zeker ter ondersteuning van de informatie-uitwisseling tussen de teamleden.


3️⃣ Gebruik Plannen

▶ We leven in een 3D wereld waar snel een miscommunicatie kan ontstaan over wat op welke plaatst gelegen is, wat de afstand ernaar is, etc. Dus gebruik zoveel als mogelijk beschikbare lay-outs en dit in alle mogelijke zones waar “discussie” kunnen ontstaan.

4️⃣ Communiceer met Beelden

▶ Zorg dat je in al je communicatie - of het nu over systeem-, veiligheids-, procesproblemen, of over ideeën, etc. gaat - vanaf het ogenblik dat je communiceert probeer dan gebruik te maken van de moderne technologieën (zoals foto's, print-screens, video-captures, etc) om de volledigheid van je boodschap te versterken.


In het algemeen; wanneer je meer "Visueel" gaat communiceren dan zal je zien dat de kwaliteit & snelheid van begrip en vervolgens verbetering omhoog gaat gaan. 😊

⭐Merk op dat de ROI van de visualisering aan te duiden valt. Zoals bijvoorbeeld bij het nemen van een print-screen in het geval van een systeemprobleem. In dit geval is het rendement er snel doordat je extra informatie en geloofwaardigheid toevoegt aan de communicatie en het proces gaat erdoor vloeiender verlopen.

⭐⭐ We moeten zeker benadrukken dat deze meer visuele communicatie niet alleen de dagelijkse gebruikers ten goede gaat komen, maar ook voor trainees, klanten, leveranciers, etc. ondersteuning gaat bieden. Denk maar aan een "contractor" die werken moet uitvoeren wat veiliger en sneller kan gebeuren dankzij de duidelijkheid van de afspraken.

💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.

Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

 
Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page