top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Met een jarenlange ervaring in magazijn-processen, -opslagoplossingen en -informatiesystemen is DCwise.eu klaar om elke operatie te ondersteunen in zijn uitdagingen.


In deze post gaan we dieper in op het (regelmatig) reviewen van de lay-out van magazijnen.


1️⃣ De "Voordelen"

Eerst en vooral is er de vraag waarom je een lay-out review zou moeten uitvoeren?


✔ Een operatie is meestal deel van een levende omgeving (ie. veranderlijk doorheen de tijd). Gevolg is dat de lay-out mogelijks mee zal moeten veranderen om de wijzigende noden te ondersteunen.


Een typische review gaat de volgende zaken gaan uitlichten:

➕ Veiligheid => optimalisatie zodat mensen, middelen en goederen veiliger zijn

➕ Ruimte => zoals in beter gebruik maken van het beschikbare volume

➕ Processen => hoe beter gestructureerd de lay-out is; hoe beter de flow

➕Operationele controle => meer "flow" en overzicht wil ook zeggen een beter management


💡 Eén van de belangrijkste inzichten die je kan meenemen is dat een lay-out review is zoals het onderhoud van je wagen. Je kan dit doen wanneer je in de problemen komt "wanneer het dus niet meer werkt", maar beter is van dit regelmatig te doen zodat je eventuele problemen kan voorkomen... Dus voordat je "verwerkings-" of "opslag-" zones in de problemen komen kan je beter deze bijtijds onderhouden en "smeren" zodat de motor goed blijft draaien.2️⃣ De "Start"

Volgende vraag is van hoe hiermee te starten?


Er zijn verschillende manieren om hiermee te starten, maar laat ons er vanuit gaan dat we een bestaande lay-out hebben en we willen een (efficiënte regelmatige) review doen.


👉 Eén praktische manier om je warehouse lay-out te benaderen is door de link te leggen met het meer bekende "verkeer"; en meer specifiek de organisatie hiervan.


Hier kan je dan starten met volgende types vragen mbt de lay-out;

✔ Stroomt het? ie zijn de bewegingen vlot?

✔ Kan het verschillende volumehoeveelheden aan? Of is er frustratie gerelateerd aan regelmatige congestie of zelfs files bij bepaalde volumes? Of vice versa is de ruimte regelmatig volledig leeg?

✔ Is het veilig? Zijn er veel ongevallen &/of bijna ongevallen/voorvallen? Voelt het team zich veilig?

✔ Is de richting duidelijk? Kunnen nieuwe personen eenvoudig hun weg vinden?

Enzovoort...


Een negatief antwoord op één van deze vragen zal de richting waarin gezocht dient te worden naar verbetering gaan beïnvloeden. Gaat het meer over een veiligheidsissue dan weer een procesoptimalisatie ... de grootteorde van het probleem kan dan weer gelinkt worden aan de nood en diepte van de uit te voeren "review".3️⃣ De "Review" zelf

Eenmaal het duidelijk is wat de doelen en de noden zijn dan is het tijd voor de review :


👉 Een basismethode is van gebruik te maken van "value stream mapping"; hierbij worden alle relevante (hoofd) stromen in kaart gebracht incl. kwantificatie. Tijdens deze analyse wordt dan de relevante data toegevoegd; bijvoorbeeld het aantal trips en idealiter wordt dit op een grafische manier op de lay-out aangebracht (of eventueel op een vereenvoudigde versie van de lay-out).


De volgende vraag is van hoe dit te analyseren?

👉 Dit wordt gedaan door de volgende elementen te combineren;

- de beschikbare data en zijn visualisatie

- een goede kennis van de noden

- ervaring in magazijn en logistieke end-2-end processen

- expertise in het tekenen van lay-outs inclusief het binnenbrengen van magazijn "best-practices"


✔ Belangrijk gedurende de lay-out review is van de link te maken met de andere elementen zoals de processen, de resources, de mensen, de systemen, etc. Wat is de de capaciteit van de middelen, inclusief van bijvoorbeeld de gangen, etc. Alles dient in balans te zijn en ter ondersteuning van de algemene magazijnprestaties. Een start met kan zijn van te kijken naar middelen die op hoge of lage capaciteit werken.

✔ Een andere indicatie voor problemen zijn de zogenaamde "spaghetti-stromen"; dit wil zeggen teveel bewegingen heen en terug of zelfs door elkaar gaan. Dit kan een indicatie zijn dat er een grote kans is op efficiëntieverlies en/of veiligheidsproblemen.

✔ Afhankelijk van de nood en de situatie wordt de analyse gedaan in 2D, 3D of zelfs 4D (zie ook "Waarom er meer "3D-denken" nodig is in magazijnen" voor meer uitleg)


⭐ Doel van DCwise is te helpen met bouwen van gezonde magazijnoperaties. Nu zou al duidelijk moeten zijn dat één van de bepalende elementen hiervoor de lay-out is.


💡 Meer interessante informatie kan je vinden op onze BLOG en DCwise.eu.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact: jan.baert@dcwise.eu of "Get in touch"

 


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page