top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022Cross-dokken slaat op de techniek van het afsnijden van logistieke stromen m.b.t. inkomende goederen in magazijnen om ze zonder volledig inboundproces (i.e. wegzetten) door te sluizen naar de verscheping.


De winst die hier gemaakt is o.a.:

✅ Minder handling

✅ Kortere lead-times

✅Geen bezetting van de storage en mogelijk geen of verminderde bezetting van bepaalde processingomgevingen


Er zijn verschillende vormen van cross-docking waaronder de volgende:

1️⃣ "Transport cross-docking" (TCD)

De goederen zijn bij de originele verscheping al gemarkeerd dat ze dienen doorgesluisd te worden in de ontvangst DC naar een andere ontvanger. in dit geval zijn de goederen hiervoor meestal al aangepast verpakt. Ie afgezonderd van de andere bestellingen die niet verder meegaan. De nadruk ligt op de vermindering van de transportkosten door het (deels) samen transporteren in de eerste stap(pen).


Opmerking: een bekende versie van deze vorm van cross-docking is het laden van vele kleine pakketjes in 1 en dezelfde container; waarbij ze dan in 1 van de volgende etappes van hun reis gescheiden van elkaar worden.


2️⃣ "Opportunistische cross-docking"

Op een opportunistische manier worden de goederen die toekomen "gematched" met open orders. Indien mogelijk wordt in de plaats van goederen uit een opslaglocatie te halen werk bespaard door de benodigde goederen uit de ontvangsten te halen. De nadruk ligt hier op de vermindering van de handelingen door opportunistisch te kijken wat er binnenkomt. Veelal wordt dit gebruikt voor Fast-movers met regelmatige ontvangsten die matchen met de verkoop. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pallet in-pallet out waar de winst dus lig in het niet moeten stockeren en gaan halen van de goederen in het magazijn.


3️⃣ Pick from goods receipt" (PFGR)

Een speciale vorm is de pick from receipt. Hier worden de goederen nodig voor de verscheping uit de ontvangsten gehaald vooraleer deze weggezet zijn. Mogelijk is niet heel het ontvangst nodig voor de picking. Hier ligt veelal de nadruk op het reduceren van de lead-time; ie. het sneller doorduwen van de goederen naar de klanten.


In het geval van 1️⃣ worden de goederen al toegewezen aan de klant op het moment vanuit de verscheping van de leverancier. Daarentegen in de situatie van 2️⃣ & 3️⃣ kan het zijn dat de orders pas toegewezen worden bij de bij ontvangst van de goederen.


Nu we een aantal van de verschillende soorten cross-docking kennen kijken we naar hoe we kunnen starten met cross-dokken.


We doen dit aan de hand van volgende vragen:

1️⃣ Wat is het potentieel(volume en meerwaarde) geschikt voor cross-docking?

Vraag is hoe groot is het volume en de meerwaarde? Want de introductie van dit additioneel proces zal ook een kost met zich meedragen (extra complexiteit, kans op fouten, etc)

2️⃣ Is de informatie (ontvangsten en orders) beschikbaar op het juiste ogenblik?

Cross-docking dient ondersteund te zijn door de Informatiesystemen. Je kan bijvoorbeeld pas PFGR doen wanneer de orders bekend zijn en gematched kunnen worden met de inkomende goederen. Merk op dat in vele systemen er eerst een volledige inbound (incl. wegzetten) dient te gebeuren vooraleer de voorraden gealloceerd kunnen worden.


Indien de administratieve kant (IT) nog niet klaar is is de vraag wat die opgezet kan worden en wat de kost daarvan is. Daarenboven dient er een correcte duidelijke sturing naar de vloer te gebeuren. Veelal staan de cross-docking processen onder een nog hogere tijdsdruk dan de basisprocessen waardoor kwalitatieve sturing nog aanzienlijk belangrijker wordt.


3️⃣ De volgende stap is de organisatie van het proces.

Een essentieel onderdeel gaat het goed opzetten zijn van het proces incl. ruimte, middelen en organisatie. Dit proces slaat de normale stappen over en gaat dus in parallel gaan functioneren; waardoor het zijn eigen ruimte en ondersteuning incl middelen nodig gaat hebben.


In sommige gevallen wordt hier zelfs een specialistisch dedicated team op gezet.


4️⃣ Brengt het invoeren van cross-docking in het totaal een winst mee voor supply-chain/organisatie?

Finaal wordt de meerwaarde van de cross-docking (1️⃣) afgezet t.o.v. de inspanning nodig om dit te realiseren (2️⃣ & 3️⃣ ). Op basis hiervan wordt beslist van dit proces in te voeren of niet?


💡 Meer interessante informatie kan gevonden worden op onze BLOG en DCwise.eu.

Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

of ga voor de Quick-scan.

 

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page