top of page

DCwise gebruikt "3D scanning" voor analyse van magazijnen

Bijgewerkt op: 14 jun. 2022

Heeft jouw bedrijf plannen voor een nieuwe magazijnoperatie? Laat je dan ondersteunen door ervaring en kennis van zaken. Vergelijk het met de bouw van een huis waarbij een ervaren architect en aannemers problemen op lange termijn moeten voorkomen.


Vanuit onze ervaring deelt DCwise in deze post alvast 7 tips om de uitbouw van jouw magazijn tot een succes maken.

1️⃣ Goed begonnen, is...


👉Begin met een doorgedreven analyse om alle noden te bepalen. Deze analyse dient als basis om alle processen te bepalen en of huidige processen kunnen herbruikt worden. Bekijk hierbij huidige oplossingen en hoe die tegenover de toekomstige situatie staan.


💡 Veiligheid, kwaliteit, tijdigheid en kost zijn goede categorieën om de noden in op te delen.


2️⃣ Het Ontwerp


👉Het ontwerp van een magazijn gaat verder dan een layout van de opslag -en proceszones uitwerken. Ook de processen en welke middelen hiervoor nodig zijn, moeten uitgetekend worden. Waar het kan vul je dit aan met cijfermateriaal zoals aantallen, volume en gewicht. Deze manier kan je ook toepassen om huidige processen af te stemmen tegenover de uitdagingen van een nieuwe site.


Opmerking : indien mogelijk wordt het ontwerp van het gebouw ook met een logistieke bril bekeken. Idealiter maakt dit deel uit van de analyse- en de validatiestap zodat alle betrokken partijen hun inbreng kunnen meegeven. Bijvoorbeeld, zo kunnen de binnen en buiten operaties (incl het yard management) op elkaar afgestemd worden. Dit is hét moment om de veiligheid (wandelpaden!) en de doorstroming doorheen het magazijn te verzekeren.


💡 Overleg tussen de architect en jouw logistieke partner loont om de mogelijkheden van de site af te stemmen met de logistieke noden.


3️⃣ Valideer je oplossing


👉 Een volledig uitgewerkt ontwerp kan nog vierkant draaien, als het niet aanvaard wordt binnen jouw bedrijf. Neem de tijd om het ontwerp en de bijhorende processen te valideren met alle betrokken partijen: interne gebruikers, leveranciers, EH&S, etc.


Visualiseren dwingt je om tot de kern te komen


💡 Deel je oplossing en betrek alle partijen om tijdig alle input te verzamelen. Stel je hierbij oplossing visueel voor. Het is een kunst om ieders complexiteit te vertalen naar een eenvoudige layout ondersteund door onder andere Value Stream Mapping en foto’s. Hoe beter iedereen zich gehoord voelt, hoe sterker je oplossing wordt.


4️⃣ Vind het juiste ‘level of detail’


👉Het is niet eenvoudig om in te schatten tot welke detail je je ontwerp moet uitwerken. Wanneer je je beperkt tot de grotere elementen zoals rekken en rollend materiaal, dan worden ondersteunde middelen vaak te laat in het proces meegenomen. Ga je te diep in detail, eindig je tijdens de budget fase al met onoverzichtelijke shopping lijstjes.


💡 De goede aanpak is starten met alle belangrijke noden op te lijsten, ingedeeld in overzichtelijke categorieën. Die kan je vervolgens stap voor stap uitwerken. Een brainstorm sessie op de werkvloer kan hierbij van grootte waarde zijn.


5️⃣ Go-live plan


👉De go-live datum vereist een goede voorbereiding, die een go-live plan gegoten wordt. Dit plan omvat onder andere transitie taken, communicatieplannen, support planning. Een ramp-up strategie waarbij goede afspraken met klanten en leveranciers worden gemaakt, kunnen mogelijke problemen sterk uitvlakken.


Indien er systeemaanpassingen moeten gebeuren, kan je ook onderscheid maken tussen een technische en een business go-live. Deze hoeven niet samen te vallen!


Ook hier is ‘flatten the curve’ het doel!


💡 Communication is key. Veel klanten staan open voor een een tijdelijk lager service level (wat zij op hun beurt kunnen voorbereiden en communiceren). Dit is veel minder erg dan je klanten te moeten confronteren met onverwachte zaken.


6️⃣ Vergeet het stabilisatie (& exit) plan niet


👉Is de go-live goed verlopen? Dan is het even belangrijk om de magazijn operaties te stabiliseren. Zorg ervoor dat je deze fase op voorhand in een planning hebt gegoten. Essentieel is hierbij het niveau van ondersteuning (wie en hoe lang?) te bepalen. Die kan zowel intern als extern gezocht worden. Ervaring uit eerdere projecten kan zeer waardevol zijn.


💡 Tijdelijke ondersteuning moeten loslaten kan beangstigend zijn. In het exit plan leg je de momenten vast waarop je de realiteit naast de verwachting legt. Onderbouw dit cijfermatig voor de verschillende processen. Indien nodig, aarzel niet om correcties door te voeren. Dit kan op vlak van parameters, middelen of zelfs processen.


7️⃣ Bouw tijdig ervaring op of breng het binnen


👉We leggen opnieuw de link met het bouwen van een huis. Na een eerste ervaring weet je wat je de volgende keer anders zou doen. Bouw voor het opzetten van een nieuwe magazijn operatie tijdig zoveel mogelijk ervaring op binnen je bedrijf. Dit kan vervolgens aangevuld worden met externe expertise.


Vind je deze tips interessant? Neem zeker een kijkje op onze BLOG en DCwise.eu voor meer inspirerende artikels.


Wil je de transformatie van je magazijnoperaties starten? 👉 Kom vrijblijvend in contact:

📞 0499/85.42.03

of ga voor de gratis Quick-scan.

 


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


DC Wise- Kleur-16.jpg

Laten we samenwerken

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de werking van DCwise

Anker 1
bottom of page